Facebook tykkääjien määrän kasvattaminen

Parhaat vinkit Facebook tykkääjien määrän kasvattamiseen

12.2.2020

AVAINSANAT:   

Facebook tykkääjien määrän kasvattaminen

Onko Facebook-sivullasi hyvää ja päivittyvää sisältöä, mutta aivan liian vähän tykkääjiä. Nappaa parhaat vinkit Facebook tykkääjien määrän kasvattamiseen.

  1. Lisää ”tykkää” ‑painike koti­si­vuille ja blogiin. Hen­ki­löitä kan­nattaa roh­kaista tyk­kää­mään Facebook-​sivusta, jotta he pysyvät ajan tasalla mm. uusim­mista pal­ve­luista, tar­jouk­sista jne.
  1. Lisää säh­kö­postin alle­kir­joi­tuk­seen sekä uutis­kir­jeen loppuun linkki Facebook-sivuun.
  1. Julkaise silloin, kun tyk­kää­jäsi ovat onli­nessa! Katso Insights-​sivuilta, milloin on otol­lisin aika tehdä postaus.
  1. Mainosta Facebook-​sivua omalle koh­de­ryh­mäl­lesi. Kerro mai­nok­sessa, miksi juuri hänen kan­nattaa ottaa sivusi seurantaan.
  1. Kerää tyk­kääjiä kil­pai­lujen avulla. Ihmiset innos­tuvat kil­pai­luista ja arvonnoista.
  1. Testaa, reagoiko yleisösi paremmin tekstiin, kuviin, videoihin vai live­lä­he­tyk­siin. Suosi par­haiten toimivia ja analysoi muu­tenkin pos­taus­tesi sisäl­töjä, ja käytä oppeja hyödyksesi.
  1. Tägää pos­tauk­siin kump­pa­nei­tasi, jotka liit­tyvät myös heihin. Jatkossa nämä yri­tykset saat­tavat tägätä myös teidät omiin postauksiinsa.
  1. Kun Facebook-​sivulle tulee kom­ment­teja tai kysy­myksiä, niin pyri vas­taa­maan kom­ment­teihin mah­dol­li­simman nopeasti.
  1. Ihmiset ovat ute­liaita. Behind the scenes ‑mate­ri­aali kiin­nostaa aina, suosi sitä.
  1. Ole aktii­vinen ja jaa sisältöä sopivin välia­join. Tässä auttaa val­miiksi hah­mo­teltu some-​suunnitelma. Ennak­koon ajas­tetut pos­taukset auttavat toteut­ta­maan suun­ni­telmaa aikataulussa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Teemu Leskinen
Digital Business Lead
Mainonnanhallinta

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme