Facebook ja Instagram mainonta

Saa viestisi näkyviin sosiaalisessa mediassa

AVAINSANAT:   

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Whatsapp, Snapchat… Sosiaalinen media tarjoaa lukuisia erilaisia mahdollisuuksia markkinointiin, viestintään ja asiakaspalveluun. Sosiaalisen median mainonnan avulla voit taistella ihmis- ja sisältömereen hautautumista vastaan ja saada omat viestisi näkyville oikeiden ihmisten ruuduille.

Facebook- ja Instagram-mainonta

Facebook on Suomen suosituin sosiaalisen median kanava. Facebookia käyttää jo lähes 3 miljoonaa suomalaista. Instagram on toiseksi suosituin somekanava Suomessa. Instassa on 1,6 miljoonaa suomalaista käyttäjää. Tärkein B2B-puolen sosiaalisen median kanava puolestaan on LinkedIn. LinkedInillä on Suomessa 0,7 miljoonaa käyttäjää.

Facebookissa ja Instagramissa mainostaminen on kustannustehokasta, joustavaa ja hyvin kohdennettavaa. Kuva- ja videomainokset ilmestyvät halutun käyttäjän uutisfeedin sekaan sponsoroituina julkaisuina tai Stories-mainoksena. Nykyään mainostaminen on lähes välttämätöntä, mikäli haluaa laveampaa näkyvyyttä Facebookissa, sillä yritystilien tilapäivitysten orgaanista näkyvyyttä on rajoitettu vahvasti.

10 syytä — Miksi Facebook- ja Instagram-mainonta?

 1. Erittäin suosittu ja tavoit­tava kanava. Sosi­aa­lisen median kautta tavoitat koh­de­ryhmän halu­tes­sasi useita kertoja päivässä eri tilan­teissa. Face­boo­killa on lähes 3 mil­joonaa suo­ma­laista käyttäjää.
 2. Facebook on rajoit­tanut yri­tysten näky­vyyttä. Maksuton näkyvyys Face­boo­kissa ei tavoita koh­de­ryhmää samalla tavalla kuin ennen. Mainonta on välttämätöntä.
 3. Erittäin hyvät koh­den­nus­mah­dol­li­suudet, eri­tyi­sesti demo­gra­fisten tietojen osalta. Mai­nonnan kokee oikein koh­den­net­tuna hen­ki­lö­koh­tai­sem­maksi kuin perin­teisen bannerimainonnan.
 4. Eri­laisia mai­nos­muo­toja. Mai­nos­paikat valit­ta­vissa koh­de­ryhmän käyt­täy­ty­misen mukaan. Myös tehokas video­mai­nonnan kanava. Stories-​mainonta, karusellimainosformaatti..
 5. Soveltuu eri­lai­siin tar­pei­siin. Mai­nonnan tavoit­teeksi voi asettaa tavoit­ta­vuuden, videoiden kat­se­lu­määrän, kon­ver­sioiden määrän lisää­misen tai vaikkapa lisää osal­lis­tujia tapahtumaasi.
 6. Kus­tan­nus­te­hokas klik­ki­hin­noit­telu. Halu­tes­sasi mai­nos­näytöt ovat täysin ilmaisia – maksat ainoas­taan klikkauksista.
 7. Skaa­lau­tuvaa ja jous­tavaa. Mai­nontaa voi tehdä pienellä tai isom­malla budjetilla.
 8. Mainonta on hyvin mitat­tavaa. Mai­nonnan vaikutus on mah­dol­lista mitata aina kon­ver­sioon saakka.
 9. Mai­nos­ma­te­ri­aalit on helppo tuottaa. Mai­nok­seen tar­vi­taan vain kuva, otsikko ja lyhyt tekstin pätkä.
 10. Vaikutus SEOon. Sosi­aa­linen media vai­kuttaa myös sivus­tosi orgaa­ni­seen haku­ko­ne­löy­det­tä­vyyy­teen (SEO).

Facebook- ja Instagram-​mainonnan hinnoittelu

 on edullista ja on mahdollista maksaa ainoastaan mainoksen klikkauksista. Yhden klikkauksen hinta vaihtelee paljon tuotteen, toimialan ja mainostusmaan mukaan. Kannattaa tehdä hyvä ja kohderyhmään uppoava mainos, niin mainonnan hinta laskee. Mitä useampi mainoksen nähneistä mainosta klikkaa, sitä alhaisempi on yhden klikkauksen hinta. Facebook-mainonta hinnoitellaan huutokauppaperiaatteella. Keskimäärin Suomessa voi varautua maksamaan muutaman kymmenen senttiä yhdestä klikkauksesta. Mainostettaessa ulkomailla, hinnat ovat yleensä Suomea alhaisempia, sillä kohdeyleisötkin ovat suurempia.

Facebookiin saa rakennettua tavoitteidesi mukaan erilaisia kampanjatyyppejä, joiden hinnoittelumallit vaihtelevat. Hinnoittelustrategiaksi voi valita reach, jolloin haetaan mahdollisimman laajaa peittoa kohderyhmässä, tai traffic, jolloin haetaan vahvemmin klikkauksia ja sivustokävijöitä tai engagement, jolloin haetaan postauksille tykkäyksiä ja kommentteja.

Palveluitamme Facebookiin ja Instagramiin liittyen

 • Kam­pan­joiden suun­nit­telu, toteutus, opti­mointi ja reaa­liai­kainen raportointi
 • Koh­de­ryh­mä­mää­rit­tely ja viestikärjet
 • Mai­nos­ma­te­ri­aa­lien suun­nit­telu ja tuotanto
 • Visual Gui­de­lines ‑mää­ri­tykset
 • Facebook ja Ins­ta­gram nykytila-​analyysi ja toimenpide-ehdotukset
 • Some-​kanavien ylläpito ja sisällöntuotanto
 • Vuo­si­kellon luominen
 • Some­stra­tegia
 • Rää­tä­löidyt works­hopit ja koulutukset

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme