LinkedIn mainonta

Kun haluat kääntää yrityspäättäjien päät

AVAINSANAT:   

LinkedIn on oleellinen osa B2B-yrityksen markkinointia ja liidien keruuta. LinkedIn on erinomainen kanava kasvattaa asiantuntijamielikuvaa ja rekrytoida osaajia.

LinkedIniä kutsutaan työelämän Facebookiksi, ja se kerää ammattilaisia verkostoitumaan ja keskustelemaan alan polttavista puheenaiheista. LinkedInillä on maailmanlaajuisesti jo 500 000 miljoonaa käyttäjää ja Suomessa käyttäjiä on noin miljoona. Yritykselle LinkedIn on hyvä kanava, joka tarjoaa useita mahdollisuuksia niin markkinoinnin kuin rekrytoinninkin saralla. Saat varmaa näkyvyyttä haluamassasi kohderyhmässä ja kasvatat samalla asiantuntijamielikuvaasi siihen tarkoitetussa kanavassa. LinkedIn-mainonnan avulla on mahdollista myös saada laadukkaita liidejä hyvinkin kustannustehokkaasti.

LinkedInissä mainonta on tyypillisimmillään feedin sekaan tulevia sponsoroituja julkaisuja, jotka koostuvat kuvasta, otsikosta ja tekstistä. Mainonta voidaan kohdentaa esimerkiksi tittelin, toimenkuvan, senioriteetin, koulutuksen, kiinnostuksen kohteiden, demografisten tietojen, yrityksen nimen, toimialan ja koon mukaan.

10 syytä — Miksi LinkedIn mainonta?

 1. Tavoit­ta­vuus. Suurin maa­il­man­laa­juinen ammat­ti­lais­ver­kosto. Noin miljoona suo­ma­laista käyttäjää.
 2. Koh­den­ta­minen. Erin­omaiset B2B kohdennusmahdollisuudet.
 3. Mediaym­pä­ristö. Laadukas ja arvos­tettu mediaym­pä­ristö, missä mainonta erottuu hyvin.
 4. Käyt­täjät oikeassa moodissa. Käyt­tä­jien mieli on avoin bis­nek­selle,  ja useat muut sosi­aa­lisen median kanavat ovat enemmän vapaa-​ajan käyttöön.
 5. Eri­laisia mai­nos­muo­toja eri tar­pei­siin: bannerit, dynaa­miset mai­nokset, spon­so­roidut pos­taukset ja in mail ‑viestit sekä tekstimainokset.
 6. Klik­ki­hin­noit­telu. B2B-​mainonta on usein hin­na­kasta. Kus­tan­nus­te­hok­kaampi klik­ki­hin­noit­telu mahdollinen.
 7. Osa mark­ki­nointia. Tehostaa muuta mark­ki­nointia ja tukee muita markkinointitoimenpiteitä.
 8. Mit­taa­minen. Mai­nonnan tehok­kuuden mittaus on nopeaa ja helppoa.
 9. Mainonta erottuu. Hyvin koh­den­net­tuun mai­non­taan suh­tau­du­taan pää­sään­töi­sesti posi­tii­vi­sesti ja mai­nontaa ei ole liikaa.
 10. Rek­ry­toinnin apu. Kun tulee rek­ry­toin­ti­tar­vetta, niin LinkedIn on useilla toi­mia­loilla lyömätön kanava.

LinkedIn mainonnan hinnoittelu

Kuten varmasti tiedät, niin yrityspäättäjien huomio on arvokasta. Sen takia LinkedInissä näyttökerroista käydään kovaa kilpailua. Kohderyhmän huomiosta voi helposti joutua maksaa esimerkiksi 6 euroa klikkaukselta.

LinkedIn-mainonta budjetoidaan kampanjakohtaisesti. Jokaiselle kampanjalle voi asettaa kokonaisbudjetin ja päiväkohtaisen budjetin. Huutokaupassa mainoksen hinta määritellään joko klikkausten tai näyttökertojen perusteella.

Palvelumme LinkedIn mainontaan liittyen

 • Kam­pan­joiden suun­nit­telu, toteutus, opti­mointi ja reaa­liai­kainen raportointi
 • Koh­de­ryh­mä­mää­rit­tely ja viestikärjet
 • Mai­nos­ma­te­ri­aa­lien suun­nit­telu ja tuotanto

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme