Sosiaalisen median mainonta

TAVOITA KOHDERYHMÄSI OIKEISSA KANAVISSA

Ota some haltuun mainonnan avulla

Facebook, Instagram ja LinkedIn ovat Suomen suosituimpia sosiaalisen median palveluita. Facebookia käyttää jo 3 miljoonaa, Instagramia 2,1 miljoonaa ja LinkedIniä 1,3 miljoonaa suomalaista. Varsinkin viimeisen vuoden aikana käyttäjämäärät ovat olleet kovassa kasvussa, kun monien työt ovat siirtyneet etätöihin ja netin ja somen äärellä vietetään paljon aikaa. Kuitenkin moni yritys panostaa näihin kanaviin vain satunnaisesti tai tekee sen virheen, että luottaa vain maksuttomaan orgaaniseen näkyvyyteen.

Miksei pelkkä orgaaninen postaaminen riitä?

Tiesitkö, että vain osa somen käyttäjistä seuraa ylipäätään yritysten Facebook- tai Instagram-sivuja ja sivujen seuraajistakin vain keskimäärin 2-5% prosenttia näkee yrityksen tekemiä orgaanisia postauksia? Esimerkiksi Facebook rajoittaa yritysten orgaanista näkyvyyttä ja siksi julkaisut ilman mainontaa eivät tavoita katsojia yhtä hyvin kuin ennen. Maksettu mainonta orgaanisen tekemisen lisäksi on siis tärkeää oikeiden kohderyhmien ja uusien asiakkaiden tavoittamiseen.

Miksi juuri some-mainonta?

Sosiaalisen median mainonnalla vahvistat brändiäsi, kasvatat myyntiä ja saat oman viestisi näkyville juuri oikeiden ihmisten ruudulle. Facebook ja Instagram ovat yhdessä loistava kombo monipuolisen mainonnan tekoon. Tehokas kohdentaminen ja monipuoliset mainosvaihtoehdot yhdistettynä valtaviin massoihin saavat tuloksia aikaan. LinkedIn taas tarjoaa väylän tavoittaa erityisesti korkeakoulutettuja ja päättäjäasemissa olevia henkilöitä. Se on myös hyvä kanava B2B-mainostarpeisiin.

 • Sosi­aa­lisen median kautta tavoitat koh­de­ryhmän halu­tes­sasi useita kertoja päivässä eri tilanteissa.
 • Mai­nos­paikat valit­ta­vissa koh­de­ryhmän käyt­täy­ty­misen mukaan.
 • Soveltuu eri­lai­siin tar­pei­siin. Mai­nonnan tavoit­teeksi voi asettaa tavoit­ta­vuuden, videoiden kat­se­lu­määrän, kon­ver­sioiden määrän lisää­misen tai vaikkapa lisää osal­lis­tujia tapahtumaasi.
 • Mainonta on hyvin mitat­tavaa. Mai­nonnan vaikutus on mah­dol­lista mitata aina kon­ver­sioon saakka.
 • Pal­ve­luilla on erittäin hyvät koh­den­nus­mah­dol­li­suudet, eri­tyi­sesti demo­gra­fisten tietojen osalta. Mainonta tuntuu oikein koh­den­net­tuna hen­ki­lö­koh­tai­sem­malta kuin perin­teinen bannerimainonta.
 • Face­boo­kissa ja Ins­ta­gra­missa on kus­tan­nus­te­hokas klik­ki­hin­noit­telu. Halu­tes­sasi mai­nos­näytöt ovat täysin ilmaisia – maksat ainoas­taan klikkauksista.
 • Skaa­lau­tuvaa ja jous­tavaa. Mai­nontaa voi tehdä pienellä tai isom­malla budjetilla.
 • Mai­nos­ma­te­ri­aalit on helppo tuottaa. Perus­mai­nok­seen tar­vi­taan vain kuva, otsikko ja lyhyt teksti.
 • Käytössä on monio­puo­lisia mai­nos­muo­toja; videot, kuvat, kuvakarusellit.

Palveluitamme some-​mainontaan liittyen:

 • Kam­pan­joiden suun­nit­telu, toteutus, opti­mointi ja reaa­liai­kainen raportointi
 • Koh­de­ryh­mä­mää­rit­tely ja viestikärjet
 • Mai­nos­ma­te­ri­aa­lien suun­nit­telu ja tuotanto
 • Visual Gui­de­lines ‑mää­ri­tykset
 • Some Audit eli some­ka­na­vien nykytila-​analyysi ja toimenpide-ehdotukset
 • Some-​kanavien ylläpito ja sisällöntuotanto
 • Sosi­aa­lisen median vuo­si­kellon luominen
 • Some­stra­tegia
 • Rää­tä­löidyt works­hopit ja koulutukset

Somessa mainostaminen on kustannustehokasta, joustavaa ja hyvin kohdennettavaa, kun sen tekee oikein. Meillä apunasi ovat asiantuntijat, jotka hallitsevat sekä luovan sisällön konstit, että mainonnanhallinnan tuloksellisen toteuttamisen.

Jutellaanko lisää?

Jenna Leino
CEO, Co-Owner

Laura Nevasalo
Client Director

Hyödynnä näkemystämme

Olemme tehneet erilaisia somemainonnan kampanjoita pienillä ja isoilla budjeteilla monille eri toimialoille. Kerro meille vain tavoiteltava kohderyhmä, niin kerromme sinulle, miten tavoitat sen parhaiten somemainontaa hyödyntäen.

Varaa kanssamme 30 min ilmainen konsultaatio, kuinka juuri sinä otat parhaat tehot irti sosiaalisesta mediasta? (Arvo 120 €)

Tarjous on voimassa huhtikuun 2021 ajan.

Lue aiheeseen liittyvät blogikirjoituksemme

Heräsikö kysymyksiä?

Soita, viestittele tai piipahda käymään, niin jutellaan lisää.

 • Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme