SEO – Näy paremmin hakukoneissa

JOS ET LÖYDY GOOGLESTA, ET OLE OLEMASSA

SEO (Search Engine Optimization) eli hakukoneoptimointi on luonnollisen eli orgaanisen näkyvyyden parantamista hakukoneissa. Hakukoneoptimointia tehdään, jotta verkkosivu nousee hakutuloksissa mahdollisimman korkealle juuri niillä hakusanoilla, joilla tuotettasi tai palveluasi haetaan tai kuvataan.

Hakukoneoptimoinnin tärkein tavoite on löydettävyys. On tärkeää, että asiakkaat löytävät palvelusi silloin kun he sitä etsivät.

SEO – Miksi panostaa hakukoneoptimointiin?

Hakukoneet haluavat tarjota lukijoille parhaimmat mahdolliset tulokset. Siksi hakukoneissa parhaille sijoille nousevat sivustot, joista käyttäjät pitävät ja joilla on tarjota laadukasta sisältöä. Tärkeää on luonnollinen, aidosti hyvä sisältö, johon oikeat avainsanat ovat luonnollisesti upotettu. Sivustoa ei optimoida hakukoneita varten, vaan ensisijaisesti käyttäjiä varten.

Myös turvallisuus ja tekninen toimivuus ovat isoja tekijöitä, jotka vaikuttavat sivuston arvotukseen hakutuloksissa. Nettisivuston oikeaoppinen tekninen toteutus onkin tärkeä osa hakukoneoptimointia. Nettisivut on suunniteltava, toteutettava ja ylläpidettävä siten, että hakukoneet löytävät palvelun mahdollisimman helposti ja osaavat lukea sivuston sisältöä tehokkaasti.

SEO – Miten sitä tehdään?

SEO-työ on jatkuvaa ja pitkäjänteistä tekemistä. Sivuston suoriutumista hakukoneissa voidaan tutkia eri tavoin. Sivujen sisällölliseen hakukoneoptimointiin kuuluu mm. riittävän tekstisisällön määrän tarkastelu, avainsanojen määrät ja otsikoiden ja listausten käyttö. Tekninen hakukoneoptimointi pitää taas sisällään esimerkiksi responsiivisuuden, käytettävyyden ja sivujen latausnopeuden.

Avainsana-​analyysi on tuloksellisuuden perusta

Kun lähdetään tekemään tuloshakuista optimointia, on hyvä aloittaa hakusana-analyysilla. Hakusana-analyysin eli avainsana-analyysin avulla selvitetään ne hakusanat, joilla yrityksesi kannattaa näkyä korkealla Googlen hakutuloksissa. Analyysin avulla selviää hakujen määrä kuukausitasolla, eli kuinka monta hakua milläkin hakusanalla tehdään kuukausittain.

Site Audit paljastaa sivuston korjauskohteet

Jos sivustoa ei ole tarkasteltu tai paranneltu hetkeen tai ikinä, kannattavin tapa lähteä tekemään SEO-työtä, on tehdä SEO-auditointi, jolla kartoitetaan hakukonelöydettävyyden nykytila. 

Verkkosivun nykytila-analyysi Site Audit on verkkosivun terveyskartoitus, joka paikantaa yksilöidysti verkkosivun virheet, varoitukset ja huomiot. Analyysi tarjoaa tarkan listauksen asioista, jotka vaivaavat verkkosivujesi terveyttä. Korjaamalla nämä virheet, verkkosivujen hakukonelöydettävyys, toimivuus ja käyttäjäkokemus paranevat.

Miksi panostaa hakukonelöydettävyyteen?

  • Olet helposti löy­det­tä­vissä. 75 % kulut­ta­jista eivät koskaan mene haku­ko­neen toiselle sivulle. On siis todella tärkeää lis­tautua ensim­mäisen sivun kärkituloksiin.
  • Vaikutat osto­pää­tök­seen. Ihmiset löytävät tuot­teesi, pal­ve­lusi ja brändisi verkosta. 
  • Vaikutat sivus­to­kä­vi­jöiden laa­duk­kuu­teen. Sivus­tol­lesi tulee enemmän oikeita asiak­kaita. Haku­ko­neop­ti­moinnin toi­men­pi­teillä on ylei­sesti erittäin hyvä ROI. 
  • Kus­tan­nus­te­hok­kuus. Haku­ko­neop­ti­moinnin tulokset ovat pit­kä­kes­toisia, joten haku­ko­neop­ti­mointi on kus­tan­nus­te­ho­kasta, sillä käyttäjä on tuotetta/​palvelua hakies­saan jo pitkällä ostoputkessa.
  • SEO ja SEM tukevat toisiaan. Kun SEO on kunnossa, haku­ko­ne­mai­non­nasta tulee tehok­kaampaa ja edul­li­sempaa, ja mai­nokset saavat paremman näkyvyyden.
Jenna ja Laura

Jutellaanko lisää?

Jenna Leino
CEO, Co-Owner

Laura Nevasalo
Client Director

Tarjous: Site Audit ja raportin läpikäynti kesähintaan

Meiltä saat verkkosivujen nykytilaan pureutuvan Site Auditin
hintaan 500-1000 €
riippuen sivuston laajuudesta.

Site Audit sisältää pdf-raportin sivuston nykytilasta
SEO:n kannalta ja raportin läpikäynnin (1 h)
Oddyn asiantuntijan kanssa.

Tarjoushinta on voimassa 31.7.2021 saakka.

Lue aiheeseen liittyvät blogikirjoituksemme

Heräsikö kysymyksiä?

Soita, viestittele tai piipahda käymään, niin jutellaan lisää.

  • Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme