Mittaaminen ja tulosten todentaminen verkkoanalytiikan, kuten Google Analyticsin, avulla on järkevä tapa kehittää toimintaa oikeaan suuntaan. Oikein määritettynä ja tulkittuna verkkoanalytiikka antaa vastauksia, mihin suuntaan juuri sinun liiketoimintaasi on kehitettävä, on sitten kyse mainonnasta, sivuston sisällöstä tai vaikkapa verkkokaupan teknisestä kehittämisestä. Kaikelle tekemiselle on määritettävä selkeä tavoite ja mittarit, kuinka kehitystä seurata. Määritämme Google Analyticsin mittaamaan haluttuja asioita, analysoimme, raportoimme ja seuraamme tuloksia. Myös verkkoanalytiikan käyttökoulutukset, workshopit ja konkreettisten kehitysehdotusten antaminen verkkoanalytiikkaan pohjaten kuuluvat palveluihimme.