Welcome to the Odder side. #rekry #oddyrekry

Haluaisitko olla osa jengiämme?

Nyt haussa Digital Marketing Manager

Yhdistä digiosaamiseen luovuus ja rajoja rikkova designajattelu. Ping! Siinä olemme me, Oddy. Oddy viittaa fiksuun ja vallattoman luovaan (ja hieman kummalliseen) porukkaamme. Kasvamme ja tarvitsemme lisää osaajia joukkoomme.

Haemme nyt Digital Marketing Manageria Kuopioon, Iisalmeen, Espooseen tai Joensuuhun.

Tämä rooli on tarjoaa hienon mahdollisuuden kehittyä Google ja Facebook mainonnan mestariksi. Tarjoamme rennon työympäristön ja mielenkiintoiset asiakkuudet.

Tarjoamme sinulle

 • Työn lois­to­tii­missä mark­ki­noin­ti­kentän näköalapaikalla
 • Mah­dol­li­suuden kasvaa ja kehittyä ammatillisesti
 • Mie­len­kiin­toisia tehtäviä upeiden asiak­kaiden parissa kehit­tyvän median ympärillä
 • Yhteisön, johon haluat kuulua
 • Vaki­tuisen ja kokoai­kaisen työ­suh­teen tai osa-​aikaisen työn tilan­teesi mukaan 
 • Työn­te­ko­paikka: Kuopio, Iisalmi, Espoo tai Joensuu + etätyömahdollisuus

Tehtäviäsi ovat mm.

 • Digi­taa­lisen mai­nonnan suun­nit­telu, tuotanto ja opti­mointi eri kanavissa
 • Mai­nonnan tulosten rapor­tointi ja analysointi
 • Tär­keimmät työ­vä­li­neesi tulevat olemaan Google Ads, Data Studio, Tag Manager, Ana­ly­tics ja Facebook Business Manager.

Odotamme sinulta

 • Halua oppia ja kehittää uusia toimintatapoja
 • Asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä ja rat­kai­su­kes­keistä lähes­ty­mistä asioihin
 • Tii­mi­työ­tai­toja, mutta myös kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Työ on nopea­tem­poista ja vaatii teki­jäl­tään työhön tart­tuvaa, oma-​aloitteista asennetta
 • Useamman vuoden koke­musta ylei­sim­mistä mai­non­nan­hal­linnan työ­vä­li­neistä (Google Ads, Facebook Business Manager) ja eri kanavien mainosformaateista
 • Ohjel­mal­lisen osta­misen kokemus kat­so­taan eduksi
 • Suo­ri­tetut Google ser­ti­fi­kaatit kat­so­taan eduksi
 • Koke­musta ja ymmär­rystä Googlen ana­ly­tiik­ka­työ­ka­luista ja rapor­toin­ti­mal­leista sekä taitoa myös rapor­toida työsi tulokset ymmärrettävästi
 • Eduksi kat­so­taan ohjel­moin­ti­taito (Java Script) tai kokemus tagien hal­lin­taoh­jel­mista (esim. Google Tag Manager)
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa
 • Mie­lel­lään AMK- tai yli­opis­to­ta­soista kou­lu­tusta sekä työ­ko­ke­musta media‑, markkinointi- tai kau­pal­li­selta alalta TAI koke­musta digi­taa­lisen mai­nonnan suun­nit­te­lusta ja tuo­tan­nosta TAI että olet muutoin todis­tanut kyvykkyytesi.

Tuu meille töihin!

Lähetäthän hakemuksesi, CV:si ja palkkatoiveesi osoitteeseen digital@oddy.fi. Täytämme paikan heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja antaa:

Jenna Leino
Chief Executive Officer
jenna.leino@oddy.fi
+358 40 686 5540

Heräsikö kysymyksiä?

Soita, viestittele tai piipahda käymään, niin jutellaan lisää.

 • Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia