Kevyet verkkosivustot

Laadukkaat kotisivut ovat menestyksellisen mainonnan perusta

AVAINSANAT:   

Meiltä saat WordPress-verkkosivut kätevinä ja brändisi ilmettä mukailevina kokonaisratkaisuina, jotka sisältävät visuaalisen suunnittelun, tekstisisällön suunnittelun sekä teknisen toteutuksen.

Luomme yrityksellesi tehokkaan ja tuottavan verkkosivuston, kevyen kampanjasivuston tai yksittäisen kampanjasivun/landing pagen mainostamiseen. Toteutamme verkkopalvelun juuri yrityksesi tarpeisiin sopivaksi.

WordPress (WP) on julkaisujärjestelmä, eli järjestelmä jonka avulla loppukäyttäjä voi lisätä ja muokata verkkosivujen sisältöä ilman ohjelmointiosaamista. Käytämme WordPress-toteutuksissa hyväksi havaittuja räätälöitävissä olevia teemoja.

Tyylikkäät, turvalliset ja helposti muokattavat verkkosivut. Moderni, toimiva ulkoasu. Aina responsiivinen. Laajat ominaisuudet. Tarjoamme halutessasi myös sivuston ylläpidon ja hoidamme päivitykset. Toimitus jopa 4 viikossa.

Avaimet käteen -toteutuksen hinta alk. 4000€ sisältäen visuaalisen suunnittelun ja teknisen toteutuksen huomioiden digitaalisen mainonnan ja hakukoneoptimoinnin tarpeet.

Miksi WordPress-​sivusto?

 1. Lisää ja muokkaa sisältöä helposti
  Käyt­tö­liit­tymä on selkeä, mikä tekee sisällön lisää­misen ja muok­kaa­misen helpoksi kaiken tasoi­sille käyttäjille.
 2. Tuhansia hyö­dyl­lisiä lisäosia (Plugins)
  WordPres­sissa on hurja määrä hyö­dyl­lisiä lisäosia. Lisä­osien avulla voit luoda lomak­keita, tehdä haku­ko­neop­ti­mointia sekä paljon muuta. Koodia ei tarvitse aloittaa alusta, vaan valmiit lisäosat ovat nopeita ottaa käyttöön ja ne mah­dol­lis­tavat eri­laisia toimintoja.
 3. Rää­tä­löi­tä­vissä yri­tyk­sesi ilmeen mukaan
  Mikäli haluat yri­tyk­sel­lesi WordPress-​kotisivut, voidaan alusta rää­tä­löidä täysin sinun yri­tyk­sesi ilmeen mukaan. Saat halua­masi fontit, kuvat, värit ja kaikki muut elementit.
 4. Open Source – eli ilmainen ohjelmisto
  Open source tar­koittaa että WP-​alusta voidaan ottaa käyttöön täysin ilmai­seksi, toki web­ho­telli tar­vi­taan. Open source mah­dol­listaa myös sivus­tojen rää­tä­löinnin hyvin pitkälle.
 5. Valmis verk­ko­kauppaa varten
  WordPress alustan päälle voidaan myös perustaa verk­ko­kauppa. WordPress verk­ko­kaup­paan (WooCommerce-​lisäosa) integroi­daan kaikki verkkokauppa-​ominaisuudet, kuten esim. mak­suo­mi­nai­suudet ja varastonhallinta.
 6. Sopii erin­omai­sesti res­pon­sii­visia sivus­toja varten
  Suurin osa tee­moista on val­miiksi responsiivisia.
 7. Jatkuva kehitys
  Mil­joonat kehit­täjät osal­lis­tuvat aktii­vi­sesti alustan kehi­tyk­seen, paran­ta­mi­seen ja uudistamiseen.

WordPress-​sivujen hinnoittelu

Työmäärään ja kustannuksiin vaikuttavat monet eri tekijät, kuten sivuston laajuus ja sen toiminnallisuudet, sivupohjien määrä, integraatiot sekä lisäosat. Tärkeintä on löytää toimivin ratkaisu. Järeämmät verkkosivustot tuottamme yhteistyössä Oddy Techin kanssa ja kevyemmät toteutukset yhteistyössä luotettavien alihankkijoidemme kanssa.

Avaimet käteen -verkkosivuprojektit alkaen 4000€ sisältäen visuaalisen suunnittelun ja teknisen toteutuksen huomioiden digitaalisen mainonnan ja hakukoneoptimoinnin tarpeet.

Palvelumme liittyen kevyisiin verkkosivutoteutuksiin

 • Jul­kai­su­jär­jes­telmä WordPress
 • Graa­finen suunnittelu
 • Sisällön suun­nit­telu ja toteutus usealla kielellä
 • Kie­li­ver­siot
 • Tekninen toteutus
 • Ylläpito ja päivitykset
 • Sivuston 
 • Haku­ko­neop­ti­mointi

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme