Google Ads ‑hakusanamainonnan perusteet

289,00 +alv. 24%

Sisältö: Google Ads -hakusanamainonnan perusteet

Kenelle: Ei kokemusta / vähän kokemusta

Kesto: itseopiskeltuna n. 2 h

Hinta: 289 € + alv 24%

Kuvaus

Opettele tekemään itse hakusanamainontaa Googlessa!

Opettele tekemään itse hakusanamainontaa Googlessa!

Opetamme sinulle käytännönläheisesti ja meille tyypilliseen Oddymaiseen tyyliin, kuinka tavoitat kohderyhmäsi Googlessa hakusanamainosten avulla. Opit, kuinka teet hakusanamainonnan avulla myyntiä, mittaat onnistumistasi ja analysoit mainonnan tuloksia. Koulutuksessa teet ensimmäisen mainoskampanjasi asiantuntijan ohjauksessa.

Koulutuksen jälkeen osaat toteuttaa Google hakusanamainonnan kampanjan tuloksellisesti alusta loppuun asti. Osaat luoda toimivia hakusanamainoksia Googleen. Ymmärrät millaiset mainokset toimivat ostoprosessin eri vaiheissa. Osaat tehdä hakusanamainontaa mitattavasti ja perustella tulokset datalla.

Kouluttajana toimii Teemu Leskinen, jolla on usean vuoden kokemus Googlen hakusanamainonnasta eri toimialoilta.

 


 

Opetamme asioita, joita teemme joka arkipäivä

Teemme digimarkkinointia kymmenille yrityksille eri toimialoilta. Tuomme käytännön opit tästä työstä suoraan koulutuksiimme.

Opit käyttämään työkaluja käytännössä

Teoriatieto on tärkeää, mutta painotamme hyvin vahvasti käytännön asioiden koulutukseen. Meidän koulutuksissamme tehdään asioita käytännössä.

Annamme täyden rahat takaisin ‑takuun

Luotamme osaamiseemme, joten uskallamme antaa rohkean takuun. Jos et ole tyytyväinen koulutukseemme, saat rahasi kokonaisuudessaan takaisin.

Et jää yksin, meihin saa aina olla yhteydessä

Koulutuksen jälkeen, et jää yksin. Meihin saa aina olla yhteydessä, olemme sinua varten.

 


Koulutus on juuri sinulle, mikäli haluat…

...tietää mistä on kyse hakusanamainonnassa
...enemmän kävijöitä kotisivuillenne
...kasvattaa myyntiä
...tuotteelle tai palvelulle tarkasti kohdennettua näkyvyyttä
...tietää miten luodaan menestyvä hakusanamainonnan kampanja
...oppia käytännössä Google Adsin käyttöä
...tietää miten seurata ja mitata markkinointinne tuloksia

 

Ei lähtötasovaatimuksia – tämä koulutus soveltuu myös niille, joilla ei ole lainkaan aikaisempaa kokemusta Googlen hakusanamainonnasta.

Koulutus soveltuu juuri sinulle,

 • joka et ole vielä tehnyt lainkaan hakusanamainontaa
 • joka olet joskus kokeillut hakusa­na­mai­nontaa, mutta et ole tehnyt sitä tavoit­teel­li­sesti ja suunnitelmallisesti
 • joka olet tehnyt vasta jonkin verran Google hakusa­na­mai­nontaa ja haluat saada teke­mi­seesi lisää varmuutta
 • joka haluat saada lisää ideoita, vinkkejä ja esi­merk­kejä hakusanamainontaan

 


Kurssin sisältö

 1. Ylei­simmät termit
 2. Google Ads ‑tilin perustaminen
 3. Kam­pan­ja­ra­ken­teen suunnittelu
 4. Tilin raken­ta­minen ja asetukset
 5. Tehok­kaan tili­hie­rar­kian suunnittelu
 6. Kam­panjan asetukset
 7. Mai­nos­ryh­mien luonti
 8. Avain­sanat
 9. Hakusa­na­mai­nosten luonti step-​by-​step ja mainostyypit
 10. Laa­tu­pis­teiden vaikutus
 11. Mai­nos­laa­jen­nukset

 


Miten valmistaudut koulutukseen?

 • Jotta voit luoda Google Ads-​tilin, yri­tyk­sel­läsi on oltava säh­kö­pos­tio­soite ja verkkosivusto.
 • Jotta voit osal­listua kou­lu­tuk­seen, sinulla tulisi olla yri­tyksen verk­ko­sivu, jolle Google Ana­ly­tics on jo val­miiksi mää­ri­tet­tynä. Aina parempi jos Ana­ly­tic­siin on mää­ri­tetty jo kon­ver­sioi­takin valmiiksi.
 • Huolehdi, että sinulla on muok­kaus­tason käyt­tö­oi­keus Google Analyticsiin.
 • Varmista, että sinulla on mukanasi luot­to­kortti, jonka voit laittaa mai­nonnan maksuvälineeksi.

 


Koulutuksen kesto ja hinta

Koulutuksen kesto on itseopiskeltuna noin 2 tuntia.

Koulutuksen hinta 289 € + alv 24 %.

 


 

 

Kouluttajana toimii Teemu ”Temmi” Leskinen

Teemu ”Temmi” Leskinen on digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, joka on syventynyt sosiaalisen median ja Google-mainonnan mahdollisuuksiin.

”Olen tehnyt menestyneitä ja tehokkaita kampanjoita monien eri toimialan yrityksille. Tälläkin hetkellä hoidan usean asiakasyrityksemme
Facebook- ja Instagram-markkinointia sekä Google Ads-mainontaa.

Koulutuksessani opit varmasti, sillä olen erittäin käytännönläheinen ja puhun ymmärrettävillä termeillä. Saat paljon vinkkejä ja esimerkkejä toteuttaa markkinointia omassa yrityksessäsi."

Go to Top