UTM-​koodit

Miksi ja miten sitä tehdään?

7.11.2019

AVAINSANAT:   

Oddy Digital UTM koodit

Tämä blogi opettaa sinulle, miten voit yksilöidysti seurata mainoskampanjoiden tuloksia analytiikassa, kun käytät UTM-koodeja kampanjoiden linkeissä.

Miksi kampanja kannattaa aina yksilöidä?

On tärkeää mitata kampanjoiden onnistumista, sillä yksittäiset markkinointikampanjat vievät aina resursseja, kuten aikaa ja rahaa.

Kun käyttää yksilöityjä UTM-koodeja kampanjoiden linkeissä, voi nähdä, mistä liikenteen lähteestä kävijä on sivustolle tullut ja onko hän tehnyt haluttuja toimenpiteitä, kuten ottanut yhteyttä, tilannut uutiskirjeen tai tehnyt ostoksen.

Mikäli yksilöityjä UTM-koodeja ei käytä, luonnollinen ja maksettu liikenne sekoittuu. On tärkeää pystyä erottelemaan maksettu liikenne normaalista kävijäliikenteestä, ja tarvittaessa vielä erittelemään eri kampanjat omiksi kokonaisuuksikseen, jotta pystymme todentamaan kampanjoiden tulokset.

Yksilöi eri kampanjat Googlen linkkityökalulla

Fiksu tapa UTM-koodien luontiin on käyttää Googlen Campaign URL builder -työkalua.

Työkalu kysyy kuusi eri kohtaa, joista neljä ensimmäistä ovat pakollisia. Kun täytät tiedot, saat valmiin linkin käytettäväksi mainoskampanjassasi.

Millaiset linkit on hyvä merkata?

Lähtökohtaisesti kaikki markkinointitoimien avulla levitetyt linkit on hyvä merkata erikseen. Näin saadaan tarvittaessa mahdollisimman tarkkaa tietoa kampanjoiden vaikutuksista.

Mikäli käytät Google Adwords/Ads -mainontaa ja käytössäsi sieltä on automaattinen taggaus, ei Ads- mainoksiin ole tarpeellista luoda omia yksilöllisiä linkkejä Campaign URL builder -työkalun avulla.

Myös monissa esimerkiksi uutiskirjeohjelmissa, on mahdollisuus valita linkkien yksilöivät merkkaukset päälle suoraan ohjelman tai yksittäisen kampanjan asetuksista, jolloin linkkejä ei tarvitse välttämättä itse käydä luomassa.

UTM-​koodit yksilöivät linkit

Linkkien yksilöintiin on olemassa fiksu tapa: UTM-koodit (Urchin Tracking Module), jotka ovat kehitetty Google Analytics seurantaa varten, antamaan lisätietoja linkin osalta. UTM-koodit ovat URL-osoitteelle lisättyjä muuttujia, jotka eivät vaikuta itse linkin toimintaan, mutta sisältävät arvokasta lisäinformaatiota. UTM-koodeja on viisi erilaista: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term ja utm_content.

Esimerkki UTM-​koodin tekemisestä Campaign URL Builderilla

Oddy Digital URL builder esimerkki

Ohjeita UTM-​koodin tekemiseen

 • Website URL
  Täy­del­linen osoite, johon halutaan linkkiä klik­kaava käyttäjä ohjata.
 • Campaign Source (utm_​source)
  Kam­panjan lähde, eli missä kam­panjan on tar­koitus olla livenä.
  Esi­mer­kiksi: facebook, ins­ta­gram, linkedin, news­letter, ohjel­mal­linen, rtb..
 • Campaign Medium (utm_​medium)
  Ilmentää kam­panjan luonnetta.
  Esi­mer­kiksi: jos maksat vaikkapa mai­nok­sista klik­kauk­siin perus­tuen, valitse cpc tai näyt­töihin poh­jau­tuen cpm. Säh­kö­pos­ti­kam­pan­jaan voit valita email ja ban­ne­ri­mai­nok­siin banner jne.
 • Campaign Name (utm_​campaign)
  Kam­panjan nimi. Tähän kenttään syö­te­tään vapaasti valit­tava kam­panjan yksi­löivä nimi. Kan­nattaa huo­mioida, että tämäkin teksti näkyy var­si­nai­sessa linkissä ole­tuk­sena kaikille linkkiä klikkaaville.
  Esi­mer­kiksi: kevät 2019, syysale, rekry, tuotteen nimi tms.
 • Campaign Term (utm_​term)
  Kam­panjan avain­sanat. Tätä valintaa käy­te­tään lähinnä mak­set­tujen haku­tu­losten yhtey­dessä yksi­löi­mään käy­tet­tyjä avain­sa­noja. Tämä jätetään usein tyhjäksi.
 • Campaign Content (utm_​content)
  Kam­panjan sisältö. Tällä kentällä yksi­löi­dään saman kam­panjan mai­nokset toisistaan.
  Esi­mer­kiksi samassa kam­pan­jassa voi olla kolme mai­nos­va­ri­aa­tiota, joille voidaan antaa nimeksi vaikkapa 1, 2 ja 3. Muis­ta­misen kannalta tietysti voi olla jär­ke­vämpää käyttää nimeä­mi­sessä var­si­nai­seen mai­noksen sisäl­töön liit­tyviä asioita.

Valmis UTM-​koodi käytettäväksi mainoskampanjassa

Valmis linkki on seuraavanlainen: https://oddydigital.fi/rekry/?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=yleinen%20rekry&utm_content=v1. Linkin saa helposti kopioitua työkalusta. Linkin voi myös lyhentää halutessaan.

Tämä on siis se linkki, jonka laitat mainoskampanjasi URLiksi. Normaalisti  yksilöimätön URL on https://oddydigital.fi/rekry/ ja nyt tämä yksilöity linkki on https://oddydigital.fi/rekry/?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=yleinen%20rekry&utm_content=v1.

Me käytämme aina UTM-​koodeja mainoskampanjoissa

Meillä Oddy Digitalilla käytämme aina UTM-koodeja. Huolehdimme kaikkiin mainoskampanjoihimme käyttöön yksilöivät URLit. Asiakkaidemme ei tarvitse näistä huolehtia. Kampanjan päätteeksi voimme esittää asiakkaillemme muitakin lukuja kuin mainosnäyttö- ja klikkimääriä. On äärimmäisen tärkeää tietää, mitä kampanjan kautta verkkosivuille päätyneet henkilöt ovat siellä tehneet, onko kampanja ollut kannattava vai hukkasijoitus tavoitteisiin nähden.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme