Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 3 §:n, 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

Päivitetty 13.9.2021

Oddy Digital Oy käsittelee oddydigital.fi -palvelua käyttävien asiakkaiden henkilötietoja. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Tämä on henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste.

”Rekisterinpitäjä” tarkoittaa Oddy Digital Oy:tä
”Palvelu” tarkoittaa oddydigital.fi -palvelua
”Asiakas” tarkoittaa juridista tai luonnollista henkilöä

1. Rekisterinpitäjä

Oddy Digital Oy toimii rekisterinpitäjänä Oddydigital.fi -palvelussa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn osalta. Henkilötiedot tarkoittavat tässä yhteydessä kaikenlaista tietoa, joka voidaan joko suoraan tai epäsuorasti yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön.

Yrityken nimi: Oddy Digital Oy
Y-tunnus: 2942639-8
Käynti- ja postiosoite: Piispantilankuja 4, 02240 Espoo
Puhelinnumero: +358 40 686 5540
Sähköposti: digital@oddy.fi

2. Rekisteriasiat

Oddy Digital Oy vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Oddy Digital markkinointirekisteri, Oddy Digital asiakastietorekisteri ja Oddy Digital Chatbot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oddy Digital Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, asiakkaan ja Oddy Digital Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin, palvelun kehittämiseen, tuottamiseen, toimittamiseen ja tarjoamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, tutkimustoimintaan, Oddy Digital Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Oddy Digital Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Rekisteröitymispäivämäärä
 • Matkapuhelinnumero
 • Yrityksen yhteyshenkilö
 • Asema/titteli
 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Yrityksen osoite- ja yhteystiedot
 • Yrityksen laskutustiedot
 • Tarjous- ja ostohistoria
 • Chatin tallentamat keskustelut ja muut tiedot

Lisäksi Oddy Digital Oy käyttää sivustoillaan evästeitä digitaalisissa palveluissaan ja digitaalisia palveluita käyttävän kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia. Lue lisää evästeistä ja evästekäytänteistä ».

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin tiedot kerätään uutiskirjelistalle rekisteröitymisen tai muun yhteydenpidon alkaessa. Henkilötietoja voidaan kerätä myös sosiaalisen median kanavia käyttäen sekä erilaisten markkinointitapahtumien kautta. Rekisteri pidetään pääsääntöisesti yllä manuaalisella päivityksellä.

Asiakastietorekisterin tiedot sisältävät Kumppaneiden ja asiakasyritysten tietoja. Yhteistyön alkaessa tiedot kirjataan manuaalisesti ja niitä pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. Rekisterinpitäjä pitää tärkeänä, että henkilötiedot ovat koko ajan tasalla, minkä vuoksi henkilötietoja saatetaan hankkia ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä.

Chatbot-keskustelu- ja muut tiedot tallentuvat Leadoo-järjestelmään. Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme, miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. chat-interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa, joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä, mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo-datan prosessorina. Mikäli et halua, että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä, miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä kolmannelle osapuolelle, mikäli liiketoimintaa uudelleenjärjestellään tai myydään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko, laitteisto ja ohjelmisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy kielletty.

Henkilötietojen käsittelyyn on käyttöoikeus Oddy Digital Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoja voidaan poistaa rekistereistä Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa ja veloituksetta kieltää Oddy Digital Oy:tä käsittelemästä rekisteröityä koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa siihen antama suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö on toimitettava henkilökohtaisesti ja henkilöllisyys on samalla todistettava. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton.

Pyynnöstä Oddy Digital Oy tekee henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistaa virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset ja vanhentuneet tiedot. Oddy Digital Oy ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat siitä, että tiedot ovat vanhentuneita tai epätäsmällisiä, mikäli muutoksista ei ole ilmoitettu.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Oddy Digital Oy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.