Instagram-​seuraajien määrän kasvattaminen

Parhaat vinkit Instagram-seuraajien määrän kasvattamiseen

2.4.2020

AVAINSANAT:   

Parhaat Instagram vinkit

Onko Instagram-sivullasi hienoa kuvia ja mahtavaa sisältöä, mutta aivan liian vähän seuraajia? Nappaa parhaat vinkit Instagram seuraajien määrän kasvattamiseen.

  1. Lisää ”tykkää” ‑painike koti­si­vuille ja blogiin. Hen­ki­löitä voi roh­kaista tyk­kää­mään sivuista, jotta he pysyvät ajan­ta­salla mm. uusim­mista pal­ve­luista, referensseistä.
  1. Lisää säh­kö­postin alle­kir­joi­tuk­seen sekä uutis­kir­jeen loppuun linkki IG-sivuun.
  1. Jaa aktii­vi­sesti koh­de­ryh­määsi kiin­nos­tavaa sisältöä.
  1. Mainosta IG-​sivua omalle koh­de­ryh­mäl­lesi. Kerro mai­nok­sessa, miksi juuri hänen kan­nattaa ottaa sivusi seurantaan.
  1. Kil­pailut. Näissä kan­nattaa hyö­dyntää myös omaa hashtagia!
  1. Testaa, reagoiko yleisösi paremmin tekstiin, kuviin vai videoihin.
  1. Tägää kump­pa­neita pos­tauk­siin, jotka liit­tyvät myös heihin. Jatkossa nämä yri­tykset voivat tägätä myös teidät omiin postauksiinsa.
  1. Sekava feedi vs. Jäsen­nelty ja huo­li­teltu feedi.
  1. Erottele feedi ja story-​osiot. Feedissä voi olla laa­duk­kaampaa sisältöä, ja story voi olla enemmän ex tempore.
  1. Lisää kuviin mah­dol­li­suuk­sien mukaan paik­ka­tieto, tagita kump­panit jne. Sekä käytä ajan­koh­taisia hashtageja.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme