Hakusanamainonta

Ohjaa kysyntä suoraan myyntihyllyllesi.

Hakusanamainonta (SEM = Search Engine Marketing) tarkoittaa hakukoneissa, kuten Googlessa ja Pingissa, tapahtuvaa tekstimainontaa, jolloin mainokset kohdistetaan käyttäjän hakemien avainsanojen perusteella.

Hakusanamainonta ja ylipäätään mainostaminen Googlessa on yleensä kustannustehokkain ja järkevin tapa aloittaa mainonta. Hakusanamainonta (SEM) on hyvin lähellä ostopäätöstä ja tämän vuoksi se on erittäin tehokas mainonnan muoto. Hakusanamainonta on kohdistettua mainontaa henkilöille, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa haluttua aihetta kohtaan. Hakusanamainonta on mainonnan kivijalka, joka pitää olla kunnossa. SEM on yleensä järkevin ja kustannustehokkain tapa aloittaa mainostaminen. Erinomaisen mitattavuuden vuoksi näet heti, mitä hakusanamainonnalla on saatu aikaiseksi. Hakusanamainonta on pitkäjänteistä ja jatkuvaa optimointia vaativaa näkyvyyttä.

Hakusanamainonnan tärkein tavoite on löydettävyys eli olla esillä asiakkaallesi silloin, kun hän hakee tietoa palveluihisi tai tuotteisiisi liittyen. Sijoitus hakukoneen ensimmäisellä sivulla on ensiarvoisen tärkeää, sillä vain murto-osa käyttäjistä siirtyy edes toiselle sivulle. Mikäli tavoitteenasi on saada lisää kävijöitä sivuillesi, kasvattaa myyntiäsi, kerätä liidejä, saada lisää yhteydenottoja tai saada ihmiset palaamaan kerta toisensa jälkeen sivustollesi, oikein tehtynä hakusanamainonta auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi erittäin tehokkaasti.

10 syytä – Miksi hakusanamainonta?

 1. Erittäin lähellä osto­pää­töstä. Osto­pro­ses­sista 70 % tapahtuu digi­taa­li­sesti ennen ostajan ja myyjän koh­taa­mista. Hakusa­na­mai­non­nalla saat kiinni tietyn tarpeen omaavat henkilöt juuri ennen osto­pää­töstä. 36% käyttää haku­ko­netta teh­des­sään osto­pää­töstä ja jopa 58 % ver­tailee tuot­teita inter­ne­tissä ennen lopul­lisen osto­pää­töksen tekemistä.
 2. Tehok­kuus ja tarkka koh­den­net­ta­vuus. Kus­tan­nus­te­hok­kainta online-​mainontaa. Erittäin tarkasti kohdennettavissa.
 3. Skaa­lau­tuvaa ja jous­tavaa. Voi tehdä pienellä tai isom­malla budjetilla.
 4. Erittäin tarkasti mitat­tavaa. SEM-​mainonnalla kas­va­te­taan myyntiä ja sen tulokset ovat mittavia kon­ver­sioon asti.
 5. Nopeampaa ja hel­pompaa kuin hakusa­naop­ti­mointi (SEO). Sijoitus haku­ko­neen ensim­mäi­sellä sivulla on ensiar­voisen tärkeää, sillä vain murto-​osa käyt­tä­jistä siirtyy edes toiselle sivulle. Hakusa­na­mai­non­nalla pääsee heti kärkisijoituksille.
 6. Ole löy­det­tä­vissä! Hakusa­na­mai­nokset domi­noivat haku­tu­los­si­vuja, eri­tyi­sesti mobiililaitteissa.
 7. Mai­noksen hou­kut­te­le­vuus. Hakusa­na­mai­nokset ovat usein hou­kut­te­le­vampia kuin orgaa­niset hakutulokset.
 8. Parempi kon­versio. Hakusa­na­mai­nok­sien kautta tulleet kävijät kon­ver­toivat paremmin kuin orgaa­nisen lii­ken­teen kautta tulleet kävijät.
 9. Tärkeä osa mark­ki­noin­ti­ko­ko­nai­suutta. Täy­dentää erin­omai­sesti muita markkinointitoimenpiteitä.
 10. Älä jää kil­pai­li­joi­desi jat­koihin! Myös kil­pai­li­jasi tekevät haku­ko­ne­mai­nontaa ja kan­sain­vä­linen kilpailu lisääntyy jat­ku­vasti. 44 % on ostanut tuot­teita ulko­mailla sijait­se­vista verkkokaupoista.

Hakusanamainonnan hinnoittelu

Hakusanamainonnassa maksat vain klikkauksista, kun henkilö klikkaa siirtyäkseen verkkosivuillesi. Mikäli mainoksesi näytetään, mutta siihen ei reagoida, tämä ei maksa sinulle mitään. Tämän vuoksi SEM on erittäin kustannustehokasta. Hakusanamainontaa voi tehdä pienellä tai suurella budjetilla, se skaalautuu hyvin erilaisiin tarpeisiin. Klikkauksen hinta vaihtelee sanakohtaisen kilpailun ja mainoksen sijoituksen mukaan. Keskimäärin Suomessa klikkihinnat ovat noin 0,10–2,00 €. Hintaan vaikuttaa myös mainoksen ja kohdesivun kautta muodostettavat laatupisteet, johon hakusanamarkkinoinnin ammattilainen voi vaikuttaa. Hakusanamainonta vaatii paljon optimointityötä, että mainonnasta saadaan parhaat mahdolliset tehot irti. Optimointityöhön panostamalla, mediarahan käytön tarve usein pienenee, kun mainonnasta tulee tehokkaampaa ja klikkihinnat laskevat.

Miten hakusanamainonta toimii käytännössä?

STEP 1 – Etsi luotettava kumppani.

Kun etsit luotettavaa tekijää Google-mainonnallesi, valitse sertifioitu kumppani. Google Partner-kumppanuutemme takaa hyvät toimintatavat, palvelun laadukkuuden ja hinnoittelun läpinäkyvyyden. Voit olla varma, että käytämme omalla toimialallasi parhaiten toimivia hakusanoja.

STEP 2 – Suunnittelu.

Asiantuntijamme tutustuu verkkosivuihisi ja toimialaasi, alueesi hakumääriin sekä Googlen tarjoamiin tietoihin potentiaalisten asiakkaidesi hakukäyttäytymisestä. Suunnittelemme kampanjasi hakusanat ja mainostekstit, aluekohdistukset ja muut asetukset tekemämme kartoituksen perusteella. Näin luomme oikealle yleisölle kohdennetun, tarpeitasi vastaavan ja tehokkaan hakusanamainoskampanjan. Käynnistämme kampanjan heti kun suunnittelutyö on tehty ja ilmoitamme sinulle käynnistyksestä sähköpostitse. Asiantuntijamme huolehtivat kampanjan perustamisesta, optimoinnista ja raportoinnista.

STEP 3 – Jatkuva mainonnan optimointi.

Asiantuntijamme seuraavat ja optimoivat kampanjaasi löytääkseen parhaat mahdolliset hakusanat, kohdennukset ja mainostekstit, sekä maksimoidakseen relevantin kävijäliikenteen sivustollesi.

STEP 4 – Reaaliaikainen raportointi.

Tarjoamme reaaliaikaisen raportoinnin asiakkaillemme. Voit seurata mainontasi ajantasaisia tuloksia milloin tahansa. Tämän lisäksi tarjoamme mahdollisuuden kuukausipalavereihin, jolloin käymme tulokset ja mahdolliset kehityskohdat kanssasi läpi. Meillä raportointi ja laskutus on täysin läpinäkyvää – tiedät aina, mistä maksat.

STEP 5 – Läpinäkyvä laskutus.

Myös laskulla erittelemme aina Googlelle tilitettävän mediabudjetin (eli klikkikustannukset) sekä meidän palvelupalkkion osuuden. Lasku ei koskaan ylitä kanssasi sovittua maksimia ja voi olla sitä pienempikin, mikäli hakuja ei toimialallasi tai alueellasi ole tarpeeksi.

Palveluitamme hakusanamainontaan liittyen

 • Avaimet käteen ‑paketit sisäl­täen avainsana-​analyysin, mai­nonnan aloitus- ja opti­moin­ti­työt, reaa­liai­kaisen rapor­toinnin, vinkit sisäl­lön­tuo­tan­toon ja mai­nonnan kehittämiseen
 • SEM nykytila-​analyysi ja toimenpide-ehdotukset
 • Avainsana-​analyysi ja stra­te­gian luominen
 • Koulutus
 • Sisäl­lön­tuo­tanto verkkosivustolle
 • Rää­tä­löidyt palvelukokonaisuudet

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme