Natiivimainonta

Sisältöjen levityksen tulevaisuus on täällä.

AVAINSANAT:   

Natiivimainonta on erittäin kovaa vauhtia yleistyvä mainontamuoto. Natiivimainos on artikkelinomainen mainosmuoto, jonka ulkomuoto ja sisältö ovat linjassaan sivuston muun sisällön kanssa. Useimmiten natiivimainos muodostuu kuvasta, otsikosta ja lyhyestä ingressitekstistä. Klikattaessa ohjaavasta natiivimainoksesta siirrytään mainostajan omalle verkkosivulle lukemaan mainostettua sisältöä.

Mitä on ohjaava natiivimainonta?

Natiivimainonta tuo mainostajan sisällön kuluttajan ulottuville osana olemassa olevaa mediaa. Natiivimainos on artikkelinomainen mainosmuoto, jonka ulkomuoto ja sisältö ovat linjassaan sivuston muun sisällön kanssa. Natiivimainos voi olla esimerkiksi artikkeli, video, tutkimus tai referenssicase. Natiivimainos voi näkyä osana hakutuloksia, uutisvirtaa, sisältösuosituksia tai muuta medialle ominaista sisältöjen listaustapaa. Useimmiten natiivimainos muodostuu kuvasta, otsikosta ja lyhyestä ingressitekstistä. Natiivimainokset tulee aina erottaa tunnistein journalistisesta sisällöstä, tämän vuoksi natiivimainoksen yhteydessä näkee usein ”Mainos” tai ”Kaupallinen yhteistyö” tekstin. Natiivimainoksesta ohjataan mainostajan omalle verkkosivulle, pois alkuperäiseltä sivustolta mainostajan oman sisällön pariin.

10 syytä — Miksi ohjaava natiivimainonta?

  1. Laa­du­kasta kävi­jä­lii­ken­nettä. Tehokas keino lisätä laa­du­kasta kävi­jä­lii­ken­nettä verk­ko­si­vus­tol­lasi. Kulut­tajat ohjataan klik­kauk­sesta suoraan omaan verkkopalveluusi.
  2. Kus­tan­nus­te­ho­kasta. Par­haim­mil­laan mai­nos­näytöt ovat täysin ilmaisia –maksat ainoas­taan mai­noksen klikkauksista.
  3. Laaja tavoit­ta­vuus. Natii­vi­mai­nos­ver­kos­toilla on laaja tavoit­ta­vuus. Ver­kostot tavoit­tavat kaikki suo­ma­laiset verkonkäyttäjät.
  4. Teho­kasta kävi­jä­oh­jausta. Kes­ki­määrin 5–10 kertaa parempi klik­ki­pro­sentti kuin display-mainonnassa.
  5. Helppo toteuttaa. Mai­nok­seen tar­vi­taan vain otsikko, kuva ja lyhyt ingressiteksti.
  6. Mitat­ta­vuus. Natii­vi­mai­nonta on hyvin mitat­tavaa ja mai­nonnan tehon saa toden­nettua. Verk­ko­pal­velun kävi­jöiden määrää ja laatua voidaan tark­kailla sivuston omasta verkkoanalytiikasta.
  7. Vai­kut­ta­minen oikealla tavalla ja vahva muis­ti­jälki. Brändin muis­to­jälki on kaksi kertaa vahvempi natii­vi­mai­nonnan kautta ver­rat­tuna taval­li­seen display-​mainontaan. Kulut­tajat miel­tävät usein natii­vi­mai­nonnan mie­len­kiin­toi­sem­pana ja pal­ve­le­vam­pana kuin perin­teisen ban­ne­ri­mai­nonnan. Luot kuvan aut­ta­vasta ja tarpeita tyy­dyt­tä­västä brän­distä – et raha-​ahneesta tyrkyttäjästä.
  8. Mai­nokset huo­ma­taan. 25 % enemmän kat­se­lu­ker­toja ver­rat­tuna display-mainoksiin.
  9. Media­riip­pu­mat­to­muus ja objek­tii­vi­suus. Mainos näkyy siellä, missä se toimii parhaiten.
  10. Toi­mia­la­riip­pu­mat­to­muus. Natii­vi­mai­nonta sopii kaikille toi­mia­lasta riippumatta.

Natiivimainonnan hinnoittelu

Ohjaavassa natiivimainonnassa käytetään useimmiten klikkipohjaista hinnoittelua, jolloin maksat ainoastaan klikkauksista. Klikkaushinnat vaihtelevat käytettävien mediaympäristöjen ja valittujen kohdeyleisöjen mukaan. Yleensä klikkihinnat vaihtelevat 0,80 € – 2,50 € välillä. Natiivimainontaa kannattaa aluksi testata pienemmällä budjetilla. Suosittelemme noin 2 viikon mittaista testikampanjaa noin 1000 € mediabudjetilla.

Huolehdimme kampanjan suunnittelun, perustamisen, optimoinnin ja raportoinnin. Autamme myös natiivimainoksen sisällön suunnittelussa ja tarvittaessa toteutammekin mainoksen.

Näin natiivimainonta toimii

STEP 1. Kiinnostava sisältö.

Natiivimainonnan aloittamiseksi verkkosivuillesi rakennetaan laskeutumissivu, minne luodaan kuluttajia kiinnostavaa, viihdyttävää tai hyödyttävää sisältöä. Natiivimainos voi olla esimerkiksi artikkeli, video, tutkimus tai referenssicase. Myös yrityksen blogia on mahdollista hyödyntää natiivimainonnassa.

STEP 2. Mainosvariaatioita kannattaa olla useita.

Natiivimainokseen valitaan sopiva kuva, osuva otsikko ja lyhyt kuvausteksti, joilla varmistutaan mainoksen sulautuvan haluttuun mediaympäristöön. Mitä enemmän erilaisia variaatioita on käytettävissä, sitä enemmän natiivimainontaa voidaan optimoida kohti haluttuja tuloksia. Esimerkiksi yhtä kuvaa voidaan hyödyntää usean erilaisen otsikon kanssa. Kampanjaa optimoitaessa kohti parhaita mahdollisia tuloksia heikoiten toimivat kuva- ja otsikkoyhdistelmät otetaan pois näkyvistä ja parhaiten toimivat yhdistelmät jatkavat näkymistään.

STEP 3. Kohderyhmä ja kohdentaminen.

Tavoiteltava kohderyhmä on hyvä määrittää. Mieti, ketä sisältösi pariin halutaan ohjata. Käytämme ohjaavassa natiivimainonnassa mainosverkostoja, jotka tavoittavat kaikki suomalaiset verkonkäyttäjät. Tavoiteltavan kohderyhmän mukaan voimme valita joko parhaimmat verkkosivustot tai kohderyhmäksi henkilöt, jotka ovat lukeneet esimerkiksi terveydestä ja hyvinvoinnista tai vaikkapa matkailusta.

Me huolehdimme kaikesta ja valitsemme hyväksi havaitut käytännöt saavutaaksemme parhaat mahdolliset tulokset kampanjallesi. Usein erityisesti klikkipohjaisesti hinnoitelluissa kampanjoissa on järkevää aloittaa kampanja kaikilla verkostoon kuuluvilla sivustoilla. Järjestelmä ns. etsii oikean kohderyhmän ja alkaa näyttää natiivimainosta sivuilla, joilla mainontaan reagoidaan positiivisesti ja jättää mainoksen pois sivustoilta, joilla siihen ei reagoida. Kun maksetaan vain klikeistä, ns. turhista mainosnäytöistä ei joudu maksamaan mitään, vaan ne ovat tavallaan ilmaista näkyvyyttä yrityksellesi.

STEP 4. Raportointi.

Toimitamme kampanjan päätteeksi aineistokohtaisen raportin. Näet raportista, kuinka monta mainosnäyttöä, klikkiä mikäkin mainosvariaatio on kerännyt. Käytämme seurantalinkkejä, joiden avulla näet omasta verkkoanalytiikastasi (Google Analytics) muun muassa onko henkilö päätynyt tekemään haluttuja toimenpiteitä sivustollasi, kuinka kauan henkilö on viettänyt aikaa sivustollasi ja kuinka monta sivulatausta hän on tehnyt. Kampanjan tulokset kannattaa aina analysoida ja hyödyntää oppeja seuraavissa kampanjoissa.

Lue lisää natiivimainonnasta. Lataa IAB:n natiivimainonnan opas.

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme