Ohjaava natiivimainonta

kannattavampaa kuin perinteinen sisältömainonta

26.2.2019

AVAINSANAT:   

Ohjaava natiivimainonta

Natiivimainonta on erittäin kovaa vauhtia yleistyvä mainontamuoto. Natiivimainos on artikkelinomainen mainosmuoto, jonka ulkomuoto ja sisältö ovat linjassaan sivuston muun sisällön kanssa. Natiivimainos voi olla esimerkiksi artikkeli, video, tutkimus tai referenssicase. Useimmiten natiivimainos muodostuu kuvasta, otsikosta ja lyhyestä ingressitekstistä. Mainosta klikattaessa siirrytään joko mainostajan omalle verkkosivulle tai sisältö on voitu tuoda itse median sisään.

Miten ohjaava natiivimainos eroaa perinteisestä sisältömainoksesta?

Natiivimainonta voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: ohjaavaan natiivimainokseen ja sisältömainokseen eli brändätyksi, premium-natiivimainokseksi. Ohjaava natiivimainos näkyy osana hakutuloksia, uutisvirtaa, sisältösuosituksia tai muuta medialle ominaista sisältöjen listaustapaa. Ohjaavan natiivimainonnan tavoitteena on ohjata kuluttaja pois alkuperäiseltä sivustolta mainostajan oman sisällön pariin. Premium sisältömainos puolestaan julkaistaan julkaisijan sivustolla samanmuotoisena muun sisällön kanssa eikä käyttäjää ohjata sivustolta pois mainostajan omalle sivulle. Natiivimainokset tulee aina erottaa tunnistein journalistisesta sisällöstä, tämän vuoksi natiivimainoksen yhteydessä näkee usein tekstin ”Mainos” tai ”Kaupallinen yhteistyö”.

Syitä, miksi ohjaava natiivimainonta on kannattavampaa kuin perinteinen sisältömainonta

  1. Hyvä tapa lisätä laa­du­kasta kävi­jä­lii­ken­nettä. Hyvä sisältö ei yksin riitä, se tar­vitsee lukijoita.
  2. Asian­tun­tija mie­li­kuva kehittyy laa­duk­kaan sisällön myötä.
  3. Google-​löydettävyys paranee.
  4. Saa täysin itse päättää, mil­laista sisältöä luo.
  5. Mikäli sisältö ei kiin­nosta luki­joita, sisältöä voi muokata aina tar­vit­taessa ja kokeilla eri­laisia lähestymistapoja.
  6. Parempi mitat­ta­vuus ja verk­koa­na­ly­tiikan hyö­dyn­tä­minen helpottuu.
  7. Datan kerää­minen mah­dol­listuu ja sisällön luki­joista voi muo­dostaa esim. retar­ge­tointia varten kohderyhmän.
  8. Luki­jalle jää vahvempi muis­ti­jälki sisällön tar­jon­neesta tahosta. Opetat lukijaa käyt­tä­mään sivus­toasi ja mah­dol­li­sesti palaa­maan sivus­tol­lesi uudel­leen kou­kut­tavan ja mie­len­kiin­toisen sisällön vuoksi.
  9. Ei tarvitse valita yhtä täs­mä­me­diaa mai­nok­selle, vaan voi hyö­dyntää kaikki suo­ma­laiset tavoit­tavat natiivimainosverkostot.
  10. Klik­ki­hin­noit­teinen ohjaava natii­vi­mai­nonta on kus­tan­nus­te­ho­kasta sisällön jaka­mista oikealle kohderyhmälle.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme