Spotify mainonta

Vaikuta kaikkien aistien avulla.

AVAINSANAT:   

Spotify on maailman suurin musiikin suoratoistopalvelu. Äänimainonta on tehokas tapa välittää tietoa asiakkaille. Puhutteleva äänimainos muistetaan vielä pitkänkin ajan kuluttua ostopäätöksiä tehtäessä.

Spotify on maailman suurin musiikin suoratoistopalvelu. Menestyneen tuotteen taustalta löytyy usein hyvä äänimainos. Parhaiten toimivat ratkaisut vetoavat tunteisiin ja jättävät muistijäljen kuulijan korvien väliin. Spotify tarjoaa käyttäjilleen ilmaisen version, jossa mainoksia soitetaan ajoittain kappaleiden välissä, ja niitä on sijoitettu myös ohjelmiston käyttöliittymään. Maksullinen premium-versio on puolestaan mainokseton ja se on varustettu paremmilla ominaisuuksilla, kuten paremmalla äänenlaadulla.

Spotifyssa mainostettaessa äänimainoksen kanssa yhtä aikaa laitteen, kuten kännykän, näytölle tulee display-mainos, jota klikkaamalla henkilö ohjataan mainostajan määrittämälle sivustolle. Ääni- ja displaymainos yhdistelmää voidaan kohdentaa iän, sukupuolen, musiikkigenren, playlistin ja maantieteellisesti paikkakunnan nimen mukaan. Mainoksen suosituspituus on alle 30 sekuntia.

10 syytä — Miksi ?

 1. Hyvä ääni­mainos muis­te­taan. Ääni­mai­nokset vetoavat tun­tei­siin ja jättävät muis­ti­jäljen kuulijan korvien väliin.
 2. Tavoit­ta­vuus: Spotify on maailman suo­si­tuin musiikin suo­ra­tois­to­pal­velu. Mil­le­ni­aalit ovat suurin käyt­tä­jä­ryhmä, mutta kaikki ikä­luokat ovat hyvin edustettuina.
 3. Vai­kut­ta­minen oikeassa hetkessä. Tavoita koh­de­ryhmä useita kertoja päivässä eri tilan­teissa. Kes­ki­verto käyttäjä kuun­telee Spotifya kaksi tuntia päivittäin.
 4. Laadukas mediaym­pä­ristö.
 5. Täy­dentää muuta mark­ki­nointia. Täy­dentää erin­omai­sesti radio­mai­nontaa ja koko markkinointikokonaisuutta.
 6. Kus­tan­nus­te­hokas ääni­mai­nonnan kanava. Sopii pie­nem­mäl­lekin markkinointibudjetille.
 7. Ohjel­mal­li­sesti ostettua ääni­mai­nontaa. Ohjel­mal­linen osta­minen on teho­kasta ja mah­dol­listaa reaa­liai­kaisen optimoinnin.
 8. Mitat­ta­vuus. Ohjel­mal­li­sesti ostet­tava ääni­mai­nonta on mitat­ta­vampaa kuin perin­teinen äänimainonta.
 9. Display-​mainos tukee ääni­mai­noksen tehoa. Ääni­mai­noksen kanssa yhtä aikaa laitteen, kuten kännykän, näytölle tulee myös ban­ne­ri­mainos, josta kulut­taja voidaan ohjata halut­tuun paikkaan.
 10. Toi­mia­la­riip­pu­ma­tonta. Spotify-​mainonta sopii kaikille toimialoille.

Spotify mainonnan hinnoittelu

Spotify-mainonta on kustannustehokasta ja mitattavaa radiomainontaan verrattuna. Ohjelmallisesti ostettuna Spotify-mainonta on hinnoiteltu bannerimainosnäyttöjen mukaan. Kun banneri näkyy näytöllä, samaan aikaan kuuluu myös äänimainos. Spotify-mainonnan hinta on noin 5-10 euroa tuhatta mainosnäyttöä kohden, riippuen kohdennuksista. Eli 1000€ mediabudjetilla saat noin 100 000 - 200 000 mainosnäyttöä.

Näin Spotify mainonta toimii

STEP 1. Kokonaisuuden suunnittelu ja kohderyhmän määrittäminen.

Määritetään yhdessä tavoiteltavat kohderyhmät, realistiset budjettitasot, kampanja-aika ja kohderyhmiä puhuttelevat viestit.

STEP 2. Mainosmateriaalit

Tarvitaan maksimissaan 30 sekunnin äänimainos ja display-mainos sekä URL, mihin mainoksesta halutaan ohjata.

STEP 3. Kampanjan käynnistys, optimointi ja seuranta

Seurataan mainosten toimivuutta ja optimoidaan kohti parhaita mahdollisia tuloksia. Testataan, kokeillaan ja opitaan. Tehtyjä toimenpiteitä ja kokeiluja tulee tarkastella ja analysoida, että hyvät opit tulee monistettua ja virheistä otetaan opiksi.

Palvelumme Spotify mainontaan liittyen

 • Ääni­mai­nos­kam­panjan suun­nit­telu, toteutus, opti­mointi ja reaa­liai­kainen raportointi
 • Ääni­mai­nosten suun­nit­telu ja tuotanto

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme