Avainsanatutkimus

Miksi ja miten se tehdään?

10.9.2019
Retargetointi

Avainsanatutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa verkkosivuston markkinoinnissa käytettävät keskeiset avainsanat. Kartoituksen avulla selvitetään ne hakusanat ja hakutermit, joilla kävijä hakee yrityksen tai yhteisön tuotetta tai palvelua.

Avainsanatutkimuksen rooli hakukoneoptimoinnissa

Avainsanatutkimus on hakukoneoptimoinnin kulmakivi. Ilman huolellisesti tehtyä avainsanatutkimusta on vaikeaa onnistua hakukoneoptimoinnissa. Avainsanat määrittävät tavoitteesi hakukoneoptimoinnissa ja ne auttavat myös seuraamaan tuottaako optimointi tulosta.

Avainsanatutkimuksen rooli Google Ads-hakusanamainonnassa

Avainsanatutkimus on tärkeässä roolissa myös Google Ads-hakusanamainonnassa. Mainosten on tarkoitus näkyä juuri niillä avainsanoilla, joilla potentiaaliset asiakkaasi hakevat tuotteitasi ja palveluitasi. Mitä paremmin löydät oikeita avainsanoja Google Adsissä, sitä tuottavampaa mainonta tulee olemaan.

Mitkä ovat hyviä avainsanoja?

Hyvät avainsanat ovat avainsanoja, joilla tehdään tarpeeksi hakuja per kuukausi. Tämä tarkoittaa Suomen mittakaavassa ainakin muutama sata hakua per kuukausi. Hyvät avainsanat ovat myös sanoja ja hakulausekkeita, joita ostovaiheessa olevat henkilöt käyttävät.

Miten avainsanatutkimus tehdään?

 1. Aseta itsesi asiak­kai­desi saap­pai­siin. Mieti, millä sanoilla itse lähtisit etsimään myymiäsi tuot­teita ja palveluita.
 2. Tutki, mitä avain­sa­noja kil­pai­li­jasi käyt­tävät. Tutki kil­pai­li­joi­desi verk­ko­si­vuja ja kirjaa ylös, mitä avain­sa­noja he käyt­tävät sisäl­lös­sään ja mille avain­sa­noille he ovat tehneet omia landing pageja. Voit myös tehdä hakuja Googlessa ja katsoa, millä avain­sa­noilla kil­pai­li­joi­desi mai­nokset näkyvät.
 3. Selvitä, millä avain­sa­noilla kävijät ovat löy­tä­neet sivus­tosi tähän mennessä. Google Ana­ly­tics ‑pal­ve­lusta ja Google Search Con­so­lesta näet osan niistä avain­sa­noista, joilla kävijät ovat tähän asti pää­ty­neet sivus­tol­lesi sekä avain­sanat, joilla sivus­tosi on näkynyt hakutuloksissa.
 4. Käytä työ­ka­luja apunasi. Usein työ­ka­luihin kan­nattaa syöttää enemmin kil­pai­lijan sivusto kuin oma sivusto, niin voi löytää hel­pommin uusia avain­sa­noja. Lis­tausta työ­ka­luista seu­raa­vassa kappaleessa.
 5. Prio­risoi sinulle oleel­li­simmat avain­sanat. Valitse avain­sanat, joilla tehdään tar­peeksi hakuja ja joilla ei ole liikaa kil­pailua. Mikäli avain­sa­nalla on paljon kil­pailua, tulee orgaa­nisen sijoi­tuksen nos­ta­minen vaa­ti­maan paljon aikaa ja vaivaa. Myös Google Adsin puolella kova kilpailu tar­koittaa kor­keampaa klik­ki­hintaa. Tämän prio­ri­soinnin voi hel­poiten tehdä Google Keyword Plan­nerin avulla.

Avainsanatutkimukseen käytetyt työkalut

Nämä ovat tyypillisimpiä avainsanojen ja niiden hakuvolyymien kartoitukseen käytettäviä työvälineitä:

 • verk­ko­si­vuston ana­ly­tiik­kaoh­jelma, kuten Google Analytics
 • Google Ads Keyword Planner
 • Google Search Console
 • Keywordtool.io, Neilpatel.com
 • Google Trends
 • Avain­sa­noja ja niiden suosiota voidaan kar­toittaa myös Google Ads ‑hakusa­na­mai­non­nalla

Mikä on avainsanatutkimuksen lopputulos?

Valmis Excel-listaus, johon on tyypillisesti kerätty noin 20-50 tärkeintä avainsanaa tai -termiä, joilla sinun kannattaa optimoida verkkosivustosi. Listauksesta näkee myös, kuinka paljon kilpailua avainsanoilla on ja kuinka monta hakua niillä tehdään keskimäärin kuukaudessa sinun markkinoillasi.

Kuinka avainsanojen sijoitusta hakutuloksissa seurataan?

Avainsanojen kartoittamisen jälkeen on tärkeää seurata kehitystä. Markkinoilta löytyy kymmeniä työkaluja avainsanojen seurantaan. Itse käytämme SemRush.com-työkalua.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme