Hakukoneoptimointi

Miten sitä tehdään?

6.9.2019
Hakukoneoptimointi

Tässä blogi käsittelee hakukoneoptimointia eli ainoastaan orgaanisiin, toisin sanoen luonnollisiin hakutuloksiin vaikuttavia asioita. Moni sotkee orgaanisen hakukonenäkyvyyden ja hakusanamainonnan, koska maksetut mainokset näkyvät Googlessa ennen luonnollisia hakutuloksia. Luonnollisen Google-näkyvyyden kautta saadaan kävijöitä verkkosivuille ilmaiseksi.

Hakusana-​analyysi

Hakusana-analyysin avulla selvitetään ne hakusanat, joilla sinun kannattaa näkyä korkealla Googlen hakutuloksissa. Hakusana-analyysin avulla selviää hakujen määrä kuukausitasolla, eli kuinka monta hakua milläkin hakusanalla tehdään kuukausittain. Käytämme itse ja suosittelemme käyttämään hakusana-analyysin tekemiseen Googlen Keyword Planneria.

Hakukoneoptimoinnin strategiavalinta

Hakukoneoptimointistrategia voidaan karkeasti jakaa kahteen:

 1. Valitaan muutama suosittu hakusana. Esim. ”Miesten tal­vi­kengät”. Valitaan maks. 10 suo­si­tuinta hakusanaa, joita seu­ra­taan ja opti­moi­daan. Näillä hakusa­noilla on usein kaikkein kovin kilpailu ja silloin hakusa­noilla pää­se­minen Googlen haun kärkeen vaatii syvää osaa­mista ja paljon työtä. Koska tämä stra­tegia vaatii paljon työtä, niin se kan­nattaa kes­kittää vain muu­ta­maan tär­keim­pään hakusanaan.
 2. Valitaan useampi long tail hakusana. Esim. ”Miesten mustat nah­kaiset tal­vi­kengät”. Valitaan 20–50 pidempää, vähemmän haettua ja tar­kempaa hakusanaa, ns. long tail hakusanaa. Nämä long tail keywordit koos­tuvat useam­masta hakusa­nasta. Näiden pitkien haku­ter­mien kil­pai­lu­ti­lanne on mata­lampi ja kuu­kausit­taiset haku­määrät ovat pie­nempiä. Tämä stra­tegia sopii useim­miten pienille verk­ko­kau­poille tai yri­tyk­sille, joilla on käytössä pienempi markkinointibudjetti.

Jos luonnollisen hakukonenäkyvyyden kehittämiseen on käytössä runsaasti resursseja, silloin suosituimmilla hakusanoilla näkymiseen kannattaa panostaa. Yleensä, kun yrityksen sivut nousevat hakutuloksissa jollain suositulla hakusanalla, samaan aikaan sivujen hakukonesijoitukset paranevat automaattisesti myös vähemmän kilpailluilla pitkillä hakusanoilla.

Lähtötilanne, tavoitteet ja seuranta

Hakusana-analyysin ja strategiavalinnan jälkeen katsotaan nykytilanne, eli mitkä ovat tämän hetkiset hakukonesijoitukset hakusanoilla, joiden hakukoneoptimointi aloitetaan. On hyvä myös tietää orgaanisen kävijäliikenteen määrä verkkosivuilla, verkkosivun latausaika, ulkoisten linkkien määrä, jne.

Nykytilamäärityksen jälkeen määritetään tavoitteet ja aletaan seuraamaan kehitystä säännöllisin väliajoin. Seurantaan tarkoitettuja hyviä työkaluja on useita, kuten SEMRush. Tärkeimmät seurattavat asiat ovat hakukonesijoitukset valituilla hakusanoilla, sivujen kävijämäärä ja sivuilla tapahtuvat konversiot. On täysin normaalia, että välillä kehityskäyrä menee ylös ja välillä alas. Tämä johtuu Googlen algoritmin muutoksista.

Sivujen sisällöllinen hakukoneoptimointi

Tässä listaus asioista, jotka vaikuttavat sivujen sisällölliseen optimointiin.

 • Riittävä teks­ti­si­sällön määrä
 • Sisäiset lin­ki­tykset
 • Uniikki sisältö vs. duplikaattisisältö
 • Avain­sa­nojen määrä
 • Otsi­koiden käyttö
 • Lis­taukset (nume­ro­listat, ras­ka­laiset viivat)
 • Kuvien ja videoiden käyttö
 • Lähtevät linkit
 • Google Maps ‑kartta + Google My Business

Sivujen tekninen hakukoneoptimointi

Tässä listaus asioista, jotka vaikuttavat sivujen tekniseen optimointiin.

 • Domain (domainin ikä, domainin pääte, hakusana domai­nissa, domainin ikä)
 • Title
 • Meta-​kuvaus
 • Kuvien opti­mointi (tie­dos­to­nimi, koko, alt teksti, title)
 • Dupli­kaat­ti­si­sältö (Cano­nical URL, rel=canonical)
 • Res­pon­sii­vi­suus
 • Verk­ko­sivun käytettävyys
 • Navi­gointi ja muro­pol­kujen käyttö
 • Sivujen lataus­no­peus (väli­muis­titus, CDN, koodin pakkaaminen)
 • org mer­kinnät (koodiin upo­tet­tavaa tietoa, joka ei näy suoraan sivujen sisällössä)
 • XML-​sivukartta ja Robots.txt tiedostot
 • SSL-​sertifikaatti (https://)

Sivujen ulkoinen hakukoneoptimointi

Mitä enemmän sivusi saavat laadukkaita linkityksiä, brändimainintoja muilta sivuilta ja myös sosiaalisesta mediasta, niin todennäköisemmin sivusi nousevat hakutuloksissa. Näistä linkeistä puhutaan nimellä back links.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme