Hakusanamainonta ja laatupisteet

Mitkä ihmeen laatupisteet?

4.3.2019
Hakusanamainonnan laatupisteet

Hakusanamainontaa tehdessä kaikki perustuu laatuun ja laatupisteisiin. Tämä johtuu siitä, että Google toivoo hakutulosten olevan mahdollisimman hyödyllisiä hakukoneen käyttäjälle. Tätä kehittämään Google on luonut laatupistejärjestelmän.

Laatupisteet määräytyvät kolmesta osa-alueesta:

  1. Verk­ko­si­vuston vas­taa­vuus avain­sa­naan: Onko sanalle luotu oma tarkka las­keu­tu­mis­sivu, puhu­taanko sivulla samasta asiasta? Tästä syystä esi­mer­kiksi et voi mai­nostaa ulko­maan­mat­koja sanalla ”pörssi” hake­valle hen­ki­lölle. Verk­ko­si­vuston laatuun vai­kuttaa myös sivuston mobii­li­res­pon­sii­vi­suus ja nopeus.
  2. Klik­kaus­pro­sentti, eli kuinka toden­nä­köi­sesti käyttäjä klikkaa mainosta. Tähän vai­kuttaa tietysti avain­sanan vas­taa­vuus, mutta myös brändin tun­net­tuus. Lisäksi Oddyn opti­moija tekee kaik­kensa, jotta klik­kaus­pro­sentti saa­tai­siin mah­dol­li­simman hyväksi, esi­mer­kiksi opti­moi­malla mai­nos­näyt­töjä vain niille, jotka toden­nä­köi­sesti klikkaavat.
  3. Mai­noksen vas­taa­vuus avain­sa­naan.  Myös tämä osa-​alue on Oddyn opti­moijan heiniä. Jotta avain­sana pärjää hyvin tällä osa-​alueella, tulisi se mainita mah­dol­li­simman monta kertaa mai­nok­sessa. Opti­moi­jamme ovatkin taitavia tai­ko­maan mai­noksia, joissa tekstit ovat luon­nol­lisia ja myyviä, mutta samalla myös Google tykkää niistä.

Mihin laatupisteet vaikuttavat?

Jokainen sana, jolla mainoksia näytetään, saa pisteen 1-10. Alle 3 pistettä saavat avainsanat eivät näytä mainoksia edes isolla rahalla kunnolla. Paremmat laatupisteet saavat avainsanat taas palkitaan edullisemmalla klikkaushinnalla, jolloin saadaan enemmän mainosnäyttöjä ja klikkauksia samalla budjetilla.

Lisäksi laatukriteerit kulkevat käsi kädessä orgaanisen eli luonnollisen hakukonenäkyvyyden (hakukoneoptimoinnin) parantamisen kanssa. Kun panostat mainonnan laatuun, parannat todennäköisesti myös orgaanisien hakutuloksien sijoituksia.

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme