LinkedIn mainonta

LinkedIn mainonnan kohdentaminen

12.6.2019

AVAINSANAT:   

LinkedIn mainonnan kohdentaminen

LinkedIn-mainonnan kohdentaminen on tarkkaa ja monipuolista. Tutustu kattavaan listaukseen LinkedIn-mainonnan kohdentamistavoista.

LinkedIn on suurin ammatillinen verkosto ja somekanava, jossa ihmiset keskustelevat työhönsä liittyvistä aiheista, verkostoituvat muiden ammattilaisten kanssa, kehittävät osaamistaan ja etsivät työpaikkaa tai työntekijää.

Suomalaisia LinkedInissä on noin miljoona. LinkedIn tarjoaa erinomaiset kohdentamisvaihtoehdot pohjautuen käyttäjien antamiin tietoihin koulutuksestaan, työhistoriastaan, osaamisestaan ja kiinnostuksenkohteistaan. LinkedInin mainonnanhallinnan työkalu antaa arvion kohdeyleisön koosta annettujen kohdennuskriteerien perusteella. Kohderyhmä ei saa kuitenkaan olla liian pieni, muuten mainoskampanja ei lähde käyntiin.

LinkedIn mainonnan kohdentaminen henkilön demografisten tietojen mukaan

 • Sijainti (pakol­linen kohdennuskriteeri)
 • Ikä
 • Suku­puoli
 • Tietyn LinkedIn ryhmän jäsenet

LinkedIn mainonnan kohdentaminen yritystiedon perusteella

 • Yri­tyksen toimiala
 • Yri­tyksen koko
 • Yri­tyksen nimi
 • Tiettyyn yri­tyk­seen yhtey­dessä olevat henkilöt (esim. työn­te­kijät, seu­raajat, 1st degree con­nec­tions, hen­ki­löiden määrä oltava yli 500)
 • Oman LinkedIn yri­tys­sivun seuraajille

LinkedIn mainonnan kohdentaminen osaamisen ja koulutuksen perusteella

 • Tietyn tut­kinnon suorittaneet
 • Tietystä oppi­lai­tok­sesta valmistuneet
 • Taidot ja muut tunnustukset

LinkedIn mainonnan kohdentaminen työkokemuksen mukaan

 • Tämän hetkinen ammat­ti­ni­mike (valitaan vaihtoehdoista)
 • Entinen ammat­ti­ni­mike (valitaan vaihtoehdoista)
 • Teh­tä­vä­alue (esim. työs­ken­telee mark­ki­noinnin parissa)
 • Henkilön asema (esim. yri­tyksen omistaja)
 • Senio­ri­teetti /​ Työ­ko­ke­muksen määrä vuosissa

LinkedIn mainonnan kohdentaminen kiinnostuksen kohteiden mukaan

 • Eri­lai­siin LinkedIn-​ryhmiin kuu­lu­minen (Digital Mar­ke­ting ‑ryhmä)
 • LinkedIn käyt­täjän kiin­nos­tuksen kohteet

LinkedIn mainonnan kohdentaminen muilla tavoilla

 • Verk­ko­si­vu­kä­vi­jöiden retar­ge­tointi eli mai­nonnan uudel­leen kohdentaminen
 • CSV listan mukaan koh­den­ta­minen (esim. uutis­kir­jeen tilaajat, CRM asiakastiedot)
 • ”Look-a-like”-kohdentaminen

Lähde: LinkedIn

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme