WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines, suomeksi verkkosisällön saavutettavuusohjeet, on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. WCAG-ohjeistuksen laatimisesta ja kehittämisestä vastaa kansainvälinen World Wide Web -konsortio eli W3C. WCAG 2.1 ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki ihmiset voivat käyttää verkkopalveluja mahdollisimman tasapuolisesti.

Verkkosivujen kuvilla on saavutettavuusvaatimusten mukaan oltava vaihtoehtoinen teksti (ALT-teksti). Kuvien vaihtoehtoiset tekstit parantavat merkittävästi verkkosisältöjen saavutettavuutta. Saavutettavuusdirektiivin vaatimuksissa edellytetään, että kaikelle ei-tekstuaaliselle verkkosisällölle tarjotaan tekstivastineet. Toisin sanoen kuvien, videoiden ja äänen sisältämä tieto pitää verkossa esittää myös tekstinä. Jotta vaihtoehtoisista teksteistä olisi aidosti hyötyä käyttäjille, tekstien laatimisessa on huomioitava esimerkiksi kuvan funktio ja ympäröivä teksti.

Lue lisää saavutettavuusdirektiivin (WCAG 2.1) vaikutuksista kuvien vaihtoehtoisiin teksteihin >>