Instagram-​mainonta

Miksi Instagram-mainontaa kannattaa tehdä?

7.4.2020

AVAINSANAT:   

Instagram-mainonta

Instagram-mainonta kasvaa ja monipuolistuu koko ajan. Instagram-markkinoinnissa on paljon hyviä mahdollisuuksia, joista moni yritys voisi hyötyä. Palvelu on noussut yhdeksi suosituimmista sosiaalisen median palveluista heti Facebookin jälkeen ja Instagramilla onkin 1,6 miljoonaa käyttäjää Suomessa. Palvelun käyttäjät ovat yksityishenkilöitä sekä yritysprofiileja.

Mainontaa Instagramiin tehdään Facebookin Business Managerin kautta, eli IG-mainonnan tekoon yrityksellä pitää olla FB-tili. Facebookin verkostojen avulla mainonnan kohdentaminen Instagramissa oikeille kohderyhmille on tarkkaa ja kustannustehokasta. 

Mitkä ovat Instagramissa mainostamisen hyödyt?

  • Moni­puo­liset ja visu­aa­liset mai­nos­muodot antavat hienot mainosmahdollisuudet.
  • Saavutat helposti ja kus­tan­nus­te­hok­kaasti tavoi­tellut kohderyhmät.
  • Ins­ta­gram ja Facebook ovat yhtey­dessä toi­siinsa, joten on helppoa koh­distaa koh­dey­lei­sösi Face­bookin datan perusteella.
  • Ins­ta­gramin mai­nokset eivät ole häi­rit­seviä, koska ne näyt­tävät samalta kuin taval­liset viestit.
  • Ins­ta­gramin selkeän käyt­tö­liit­tymän ansiosta ruudulla näkyy ker­ral­laan vain yksi mainos. Ei siis tarvitse kil­pailla kulut­tajan huo­miosta vaikkapa sivupalkeissa.
  • Ins­ta­gra­missa käyt­tä­jien sitou­tu­mi­saste on hyvin korkea, käyt­täjät mie­lel­lään kom­men­toivat ja selaavat yri­tys­ti­lejä sekä katsovat tuotteita.
  • Voit erottua kil­pai­li­joista, sillä moni mai­nostaa vielä vain Facebookissa.
  • Hash­ta­geilla voit saa­vuttaa lisää poten­ti­aa­lista yleisöä ja toisin kuin esi­mer­kiksi Face­boo­kissa, kulut­tajat seu­raavat niitä aktiivisemmin.

Instagramin mainosmuodot

Instagramissa voidaan mainostaa joko Instagramin syötteessä tai tarinoissa, eli Insta stooreissa. Syötteessä mainokset sulautuvat saumattomasti ja luonnollisesti muiden kuvien joukkoon. Mainokset on ilmaistu “Sponsoroitu”-tekstillä. Hyvin kohdennettu ja katsojaa puhutteleva mainos on jopa tervetullut katsojan feediin. Syötteessä voidaan käyttää kuvakaruselleja, videoita, kuvia ja kauppa-ominaisuutta eli Instagram Shoppingia.

Tarinoissa voidaan mainostaa sekä kuvilla että videoilla, mutta varsinkin erityisesti Instagramia varten pystymuotoon tehdyt videomainokset erottuvat todella hyvin edukseen. Videoiden kulutus on yhä nousussa, kuten myös Instagram Stories, eli tarinoissa saadaan tavoitettua päivittäin kuluttajia hyvin. Instagramin osto-toiminto on myös varteenotettava vaihtoehto, jos yritykseltä löytyy verkkokauppa. Kuviin ja videoihin voidaan merkitä tuotteet ja hinnat, joiden kautta asiakas pääsee siirtymään suoraan tuotteen sivulle verkkokauppaan. 

Mihin Instagram-​mainonta sopii?

Instagram toimii erinomaisesti brändimarkkinoinnin alustana, kampanjoissa, tuotelanseerauksissa ja -esittelyissä sekä myös työnantajamielikuva-markkinoinnissa. Muiden sosiaalisen median kanaviin verrattuna Instagram sitouttaa paremmin käyttäjiä. Instagramissa kommentoidaan herkemmin ja ollaan muutenkin aktiivisempia vuorovaikutukseen yritysprofiilien kanssa verrattuna esimerkiksi Facebookiin. Kuluttajat ovat tottuneet Instagramissa laadukkaisiin kuviin ja ne ovat tärkeä osa Instagram-mainontaa. Myös videot toimivat erittäin hyvin. Laadukasta, kohderyhmää kiinnostavaa ja vuorovaikutukseen aktivoivaa sisältöä tuottavat yritykset menestyvät hyvin Instagramissa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme