Spotify faktoja

Tiesitkö jo tämän Spotifysta?

18.2.2021

AVAINSANAT:   

Spotify faktoja

Mielenkiintoisia faktoja Spofifysta ja sen käytöstä Suomessa.

 1. Spotify Free tavoittaa yli 700 000 suo­ma­laista kuukaudessa.
 2. Kes­ki­määrin Spotifya käy­te­tään yli 2 tuntia päivässä.
 3. Käyt­tä­jistä naisia on hyvin tar­kal­leen puolet.
 4. 15–34- vuo­tiaita käyt­täjiä on 44 %, 35–54- vuo­tiaita 36 % ja 55–74-vuotiaita 19 % käyttäjistä.
 5. Voit mai­nostaa Spo­ti­fyssa äänellä, ban­ne­rilla ja videolla.
 6. Spotify on rajoit­tanut mai­nonnan määrän 2–4 minuut­tiin tunnissa, kun ver­tai­luna kau­pal­li­silla radio­ka­na­villa vastaava luku on yli 12 minuuttia.
 7. Tut­ki­muksen mukaan 1,5 ker­tainen huo­mio­arvo ver­rat­tuna kau­pal­li­seen radiomainontaan
 8. Jos Spotify Free olisi radio­ka­nava, se oli Suomen 4. suo­si­tuin kanava viik­ko­ta­voit­ta­vuu­del­taan Radio Novan, Suo­mi­popin ja Radio Rockin jälkeen.
 9. Tyy­pil­liset hetket kuun­nella Spotifya: ren­tou­tu­minen, netin­se­lailu, kotityöt, ruo­an­laitto ja val­mis­tau­tu­minen uloslähtöön.
 10. Suo­si­teltu toiston määrä Spotifyn ääni­mai­non­nassa on 6–10 tois­to­kertaa, että kam­pan­joista saadaan mak­si­maa­linen teho irti. Myös Spotifyn video­mai­non­nassa toiston on syytä olla yli 6 kertaa.
 11. Spotify valvoo palvelua tarkasti, mikä takaa tur­val­lisen mediaym­pä­ristön mainostajalle.
 12. Mobii­li­lait­teet ovat suo­sit­tuja. 56 % käyttää Spotifya mobii­li­lait­teella ja 10 % tabletilla.
 13. Spotify Freetä ei vain kuun­nella, vaan myös kat­so­taan. Yhden minuutin viidestä henkilö katsoo näyttöä.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme