Hakukoneoptimoinnin mittarit

Miten mitata hakukoneoptimointia?

22.1.2020
hakukoneoptimoinnin mittarit

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa verkkosivujen optimoimista niin, että sivustolle kertyy mahdollisimman paljon orgaanista eli maksutonta liikennettä hakukoneiden kautta. Jos yrityksesi ei löydy Google hauissa ensimmäiseltä sivulta tuotteitasi/palveluitasi koskevilla tärkeillä hakusanoilla, yritystäsi ei käytännössä ole olemassa. Kun aloittaa säännöllisen hakukoneoptimoinnin tekemisen on hyvä määrittää lähtötilanne ja asettaa selkeät hakukoneoptimoinnin mittarit, että työn tuloksellisuutta ja kehitystä voidaan mitata.

Listaus: Tärkeimmät hakukoneoptimoinnin mittarit

 1. Orgaa­niset käynnit. Orgaa­nisten eli mak­sut­to­mien haku­tu­losten kautta tulleet verkkosivuvierailut.
 2. Orgaa­niset kon­ver­siot. Orgaa­nisten eli mak­sut­to­mien haku­tu­losten kautta tul­leiden verk­ko­si­vu­kä­vi­jöiden tekemät kon­ver­siot. Kon­versio voi olla esi­mer­kiksi osto­ta­pah­tuma, uutis­kir­jeen­ti­laus tai yhteydenottopyyntö.
 3. Avain­sa­nojen visi­bi­lity ilman brän­di­sa­noja. On hyvä seurata, millä avain­sa­noilla sivus­tolle tulee eniten kävi­jöitä ja miten avain­sa­nojen sijoi­tukset kehit­tyvät. Usein yri­tyksen tai tuotteen nimeen liit­tyvät brän­di­sanat on hyvä jättää pois seurannasta.
 4. Bounce rate. Bounce Rate kertoo, kuinka suuri osa kävi­jöistä lähtee sivus­tolta pois heti saa­vut­tuaan. Kyse ei ole ajasta, vaan siitä, kuinka suuri osa käyn­neistä sisältää vain yhden sivu­la­tauksen. Mikäli sivus­tol­lasi on 1 000 käyntiä, ja niistä 300 on tasan yhden sivun mit­taisia, sivus­tosi Bounce Rate on 30 %. Korkeaan pois­tu­mis­pro­sent­tiin kan­nattaa kiin­nittää huomiota. Mikäli suuri osa kävi­jöis­täsi käy vain yhdellä sivulla, se on usein merkki siitä, ettei sivus­tosi sisältö kiin­nosta koh­de­ryh­määsi, tai sinne päätyy sivus­tosi kannalta huo­no­laa­tuista verkkoliikennettä.
 5. Sivu­la­tausten määrä per käynti. Luku kertoo, kuinka monta sivua kävijä kes­ki­määrin lataa käyn­tinsä aikana.
 6. Kes­ki­verto käynnin kesto. Luku kertoo, kuinka kauan kävijä kes­ki­määrin viihtyy verkkosivulla.
 7. Sivun latausaika. Hitaasti latau­tuvat net­ti­sivut vai­kut­tavat hei­ken­tä­västi käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen, minkä lisäksi myös Google huomioi sivuston latausajan jär­jes­täes­sään haku­tu­loksia. Google PageS­peed Insights testi arvioi sivun latausajan mobii­li­lait­teille ja pöy­tä­ko­neille sekä antaa suoria kor­jauseh­do­tuksia nopeuden paran­ta­mi­seksi. Tämän työkalun avulla voit saada osviittaa omista sivuistasi.
 8. Top landing pages. Tär­keimmät las­keu­tu­mis­sivut orgaa­ni­sesta hausta – eli mille sivuille tulee toden­nä­köi­sesti eniten kävijöitä.
 9. Top exit pages. Sivut, joilta kävijät useim­miten pois­tuvat ja siir­tyvät toiselle verk­ko­si­vulle. Näiden pohjalta on hyvä miettiä, mitä muu­toksia näihin sivuihin pitäisi tehdä, jotta käyttäjä saadaan viet­tä­mään kauemmin aikaa verk­ko­si­vuilla ja konvertoitumaan.
 10. Suo­si­tuin sisältö. Antaa osviittaa, min­kä­laista sisältöä kan­nattaa luoda lisää.
 11. Virheet. SEO-​työkalut löytävät verk­ko­si­vujen sekä teknisiä että sisäl­löl­lisiä virheitä, jotka kan­nattaa korjata kriittisyysjärjestyksessä.
 12. Linkkien määrä ja kehit­ty­minen. Seu­ra­taan, mistä verk­ko­si­vuilta tulee lin­ki­tyksiä omalle verk­ko­si­vulle ja seu­ra­taan niiden määrän kehitystä.

Hakukoneoptimointi (SEO) koostuu monista eri osa-alueista, joita on hankala tehdä ilman kunnon työkaluja. SEO-työkalut tehostavat tekemistä todella paljon ja mahdollistavat monia asioita, joiden tekeminen ei onnistu ilman asianmukaista työkalua. Hyvä SEO-työkalu maksaa hyvin nopeasti itsensä takaisin. Maksullisia työkaluja on markkinoilla paljon tarjolla ja kaikilla niistä on omat vahvuutensa. Osa SEO-työkaluista on erikoistunut johonkin yksittäiseen osa-alueeseen tai yksittäisen työvaiheen hoitamiseen. Parhaat ja monipuolisimmat SEO-työkalut tarjoavat kaikki tarvittavat työkalut yhdessä paketissa. Me käytämme useimmiten SEO-työkaluna SEMRushia. SEMrush on monipuolinen digimarkkinoinnin työkalupaketti, joka sisältää hakukoneoptimoinnin eri osa-alueiden hoitamisen lisäksi hyviä työkaluja myös sisältömarkkinoinnin, some-markkinoinnin ja PPC-hakukonemainonnan tekemiseen.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme